Izdevniecība "Seši"

Izdevniecību "Seši" 1927. gadā izveido Aleksandrs Čaks kopā ar P. Atspulgu, A. Baumani, A. Franci, K. Deisonu, O. Kučeru. 

Izdeva dzejas žurnālu "Jauno Lira" (1927–1928). 1928. gadā publicēja pirmās divas Aleksandra Čaka dzejas grāmatiņas – "Es un šis laiks" un "Sirds uz trotuāra".

Related persons