Lubāna Town School

Skola dibināta pēc mācītāja Voldemāra Maldoņa iniciatīvas 1910. gadā, tai uzcelta īpaša ēka Tilta ielā 5, Lubānā, tā atvērta 1914. gadā. No 1910. līdz 1914. gadam skola darbojusies mācītājmuižas kompleksā. Skolēnu skaitam augot un līdz ar to arī pamazām palielinot klašu skaitu, jau 1919. gadā skola iegūst vidusskolas statusu, 1920. gadā skola pārveidota par Lubānas Valsts ģimnāziju. 1938. gadā nelielā skolēnu skaita dēļ ģimnāzija slēgta.

Related persons