Cēsis Town 2nd Primary School

Skola izveidota uz bijušās Annas skolas bāzes. To 1847. gadā kā zēnu skolu dibinājusi Anna Veisa. 1897. gadā pārkrievošanas dēļ skolu slēdz, bet atjauno 1909. gadā, ar Cēsu latviešu skolu biedrības atbalstu skolai uzceļ jaunu ēku, skola ar labiem panākumiem darbojas līdz 1917. gada jūlijam, kara apstākļu dēļ trūkst līdzekļu tās pastāvēšanai. Skola pāriet pilsētas īpašumā un tiek pārdēvēta par Cēsu pilsētas 2. pamatskolu.

Pēc: E. Ķiploks. Mācītājs Voldemārs Maldonis. Dzīve, darbs, laikmets. LELBA, 1995, 44. lpp.

Skola pastāvēja no 1920.-1940. gadam.

Avots: https://www.archivesportaleurope.net [skatīts 23.03.2019.]