Kazdanga Primary School

2 pictures
1876.g. barons Manteifelis lika uzcelt Pūckalnā skolu. Vēlāk zemnieki pateicībā par skolas uzcelšanu savam baronam uzcēla pieminekli. 1939.g. skolai tika piešķirts jurista un literāta Māteru Jura vārds. To skolas nosaukumā atjaunoja 2003. gadā. Māteru Jura vārdi „Darbs ir gods” ieausti atjaunotajā skolas karogā.No: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=eb403e28-9019-411f-bc0b-6405775031ff

Related persons