Bauska State Secondary School

Līdz Pirmajam pasaules karam Bauskā darbojās Bauskas pilsētas skola. 1919. gada 22. septembrī Sudmalu ielā 65 (tagad Rīgas iela 8) atklāja Bauskas pilsētas vidusskolu, ko 1920. gada 1. aprīlī pārdēvēja par Valsts Bauskas vidusskolu, 1929. gadā par Valsts Bauskas ģimnāziju. 1931. gadā Valsts Bauskas ģimnāzija pārcēlās uz ēku Rīgas ielā 32 (tagad ēkā atrodas Bauskas pilsētas pamatskola), bet 1934. gadā uz ēku Uzvaras ielā 10. Pēc Latvijas okupācijas 1945. gadā skolu pārdēvēja par Bauskas vidusskolu, mācības atkal notika Rīgas ielā 32, jo ēka Uzvaras ielā kara laikā bija sagrauta. 1951. gada 1. septembrī dibinātā Bauskas 1. vidusskola atsāka darboties atjaunotajā Uzvaras ielas 10 ēkā.1996. gadā skolā tika iekārtots Plūdoņa namiņš. 2002. gadā renovēja skolas jauno korpusu un tam uzbūvēja 4. stāvu. 2007. gadā atklāja skolas stadionu ar mākslīgo segumu. 2011. gadā vidusskolu sadalīja Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā.

Avots: https://lv.wikipedia.org (skatīts 20.11.2020.)