Apgāds "Rūķis"

Apgāds Rīgā 20. gs. 30. gados. 

Related persons