Ziemeļreinas-Vestfāles Zinātņu un mākslas akadēmija Diseldorfā

Ideja dibināt Ziemeļreinas - Vestfāles zinātnieku kopību ir saistīta ar 19. gadsimtu, bet tikai 20. gadsimta sākumā tā ieguva konkrētas aprises, kad izveidojās "Reinas zinātniskās pētniecības biedrība" (Rfeinische Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung) un starp 1911 un 1915 gadu piedzīvoja krietnu biedru skaita piepludumu. Diemžēl tās darbību pārtrauca 1. pasaules karš. Pēc 2. pasaules kara 1950. gadā tika nodibināta "Ziemeļreinas - Vestfāles zemes pētniecības biedrība" (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen). Par savu mērķi tā pirmkārt uzskatīja dabas un tehnisko zinātņu attīstību, lai atjaunotu kara laikā izpostītās zemes un sniegtu visa veida atbalstu pētniecībai. 1960. gadā biedrība ieguva jaunas plašas telpas, bet 1970. gadā to pārdēvēja par "Reinas-Vestfāles Zinātņu akadēmiju" (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften). 2000. gadā iepriekš norādītajām zinātņu nozarēm pievienojās arī inženierzinātnes un ekonomika, bet 2008. gadā - arī mākslas zinātnes, precizējot tagadējo nosaukumu "Ziemeļreinas Vestfāles Zinātņu un mākslas akadēmija". Tā pagaidām ir pirmā un vienīgā zinātņu akadēmija, kuras redzes lokā ir arī mākslas.No: https://www.awk.nrw/akademie/portrait [27.02.23.]

Related persons