The Polish Academy of Arts and Sciences in Kraków

Dibināta 1872. gadā, mūsdienu Polijā viena no divām akadēmiskajām iestādēm ar Zinātņu Akadēmijas statusu - otra ir Varšavā (Polish Academy of Sciences, headquartered in Warsaw). Sākotne jau 1815. gadā līdz ar Krakovas Zinātniskās biedrības dibināšanu (Kraków Learned Society), kas 1871. gadā tika pārveidota Mācīšanās jeb Pedagoģijas akadēmijā (Academy of Learning) un pēc gada - zinātņu akadēmijā. Pēc I Pasaules kara to pārdēvē par Poļu Mākslas un zinātņu akadēmiju (PAU), tajā darbojās četras sekcijas: filoloģijas, vēsturiski filozofiskā, matemātikas un dabaszinātņu sekcija un kopš 1930. gada arī medicīnas sekcija. Pēc vācu okupācijas daļa no akadēmijas pārcēlās uz Ņujorku, kur atvēra Poļu mākslas un zinātņu institūtu, pēc komunistiskā režīma krišanas Polijā šo institūtu pievienojas Amerikas Poļu mākslas un zinātņu institūtam. Savukārt Polijā akadēmija turpināja darboties arī vācu okupācijas laikā, to pievienoja akadēmijai Varšavā 1952. gadā. 1956-1957 un 1980-1981 bija mēģinājumi atjaunot vēsturisko organizāciju Krakovā, taču cieta neveiksmi. Krakovas akadēmijas atjaunošana beidzot notika 1989. gadā. Sīkāk: https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Academy_of_Arts_and_Sciences [25.11.22.]

Related persons