Dalbes evaņģēliski luteriskā draudze

Domājams, draudzes un baznīcas sākotne saistīta ar 17. gadsimtu, līdz 1869. gadam - visas baznīcas no koka; 1886. gadā baznīcai jauns jumts. Ziemeļu kara laikā mācītājmuižā pārgulējis Krievijas cars Pēteris Pirmais. 1713. gadā Kurzemes hercogs Ferdinands nodrošinājis mācītāja ienākumus, "lai nabaga ļautiņiem nebūtu tālu pāri purviem un ūdeņiem jāmeklē viņu dvēseļu gans." Otrā pasaules kara laikā baznīca cietusi - plīsusi ārsiena, spridzinot tiltu pār Misu, tomēr ēka atjaunota, iesvētīta 1975. gadā, padomju laikā draudze darbojās.Sīkāk: E.Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Linkolna: Latviešu ev.-lut. baznīcas Amerikā apgāds, 1987, 233.