Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrība

Biedrība dibināta Cēsīs 1909. gada septembrī, tā aktīvu darbību pārtrauc Pirmā pasaules kara sākumā. Pie biedrības izveidots arī muzejs, kas turpina darboties 1920.gados. Biedrības mērķis: novada pagātnes izpēte, novada kultūrvēsturiskā krājuma veidošana. Biedrība atrodas Cēsīs "Harmonijas" namā (tg. Rīgas ielā 24). Krājuma veidošanā izšķiroša nozīme privātiem ziedojumiem - dokumentiem, fotogrāfijām, grāmatām u.c. Daļa no krājuma iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondā, t.sk. Johana fon Radecka (von Radetzky) apcerējums Denkmäler aus der Vorzeit Liv-, Ehst- und Kurland's. Ein Beitrag zur Geschichte der Ritterburgen und Klöster der Ostsee-Provinzen ("Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas senatnes pieminekļi. Raksts par Baltijas provinču bruņinieku un klosteru vēsturi", 1841. Manuskripts glabājas: LNB RX109, 1,18), kurā apkopoti apraksti par 107 pilīm Latvijā un Igaunijā.

Priekšsēdētājs - apriņķa tiesnesis Heinrihs Ernsts Georgs fon Meijers (von Meyer, 1834-1919), vicepriekšsēdētājs - Arturs fon Volfelts (von Wolfeldt, 1861-1918), krājuma glabātājs - Pauls Bērents (Baerent, 1866-1935), pēc viņa pārcelšanās uz Rīgu - muzeja pārzinis ārsts Ernsts Ķivulis (Kiwull, 1862-1828).

Pēc un par biedrību sīkāk: Kristīne Zaļuma. Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības krājuma zeltītais sūbējums. No: Kristīne Zaļuma. Neredzamā bibliotēka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas. Rīga: LNB, 2019, 59.-68. lpp.

Related persons