Estonian Literary Society

Biedrību dibina Baltijas vācieši Tallinā 1842. gadā kā zinātnisku biedrību igauņu un vidzemnieku vēstures izpētei. Biedrība darbojas līdz 1940. gadam. Tā sākotnēji atrodas Tallinas Domkalnā, vietā, kur šodien darbojas Igaunijas Zinātņu Akadēmija.

1844. gadā Frīdrihs Georgs fon Bunge izdod zinātniskus rakstus "Archiv für die Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands" , publikācijas saistītas ar Baltijas dažādu aspektu izpēti. Biedrība publicē savu rakstu krājumu "Mittheilungen der Ehstländischen Literärischen Gesellschaft" (1859-1861) un "Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands" (1867-1915), nāk klajā nepilni astoņi sējumi. Tad kara dēļ ir pārtraukums, rakstu sēriju atjauno 1923. gadā "Beiträge zur Kunde Estlands" raksti turpina iznākt līdz biedrības likvidēšanai.

Lai gan biedrības darbība ir daudzpusīga, tā galveno uzmanību velta kultūras pieminekļu izpētei un saglabāšanai, kā arī arheoloģijai. Ciešāka sadarbība ar Kurzemes un Vidzemes pētniekiem sāk veidoties tikai 20. gadsimta sākumā. Kopīgiem spēkiem 1908. gadā Rīgā biedrība ar Vidzemes un Kurzemes kolēģiem rīko baltiešu vēsturnieku dienu; nākošais pasākums seko Tallinā 1912. gadā.

No: https://de.wikipedia.org/wiki/Ehstl%C3%A4ndische_L... [21.10.21.]

Related persons