Vidzemes konsistorija

Vidzemes konsistorija ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas administratīvās pārvaldes institūcija. Tā darbojas mūsdienu Latvijas teritorijā paralēli ar Rīgas pilsētas konsistoriju (1577-1890) un Kurzemes konsistoriju (1636-1920). Sākotnēji (16. gs. ) tā pārrauga bijušo katoļu baznīcu pārņemšanu, vēlāk nodarbojas ar administratīvām lietām, piemēram, jaunu baznīcu celtniecību un mācītāju iecelšanu, garīdznieku pārkāpumu izskatīšanu utml. Nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij, vecās konsistorijas tiek reorganizētas un 1922. gadā arī likvidētas, tā vietā izveidojot Latvijas ELB virsvaldi.