Friedrich Alexander University of Erlangen

Universitāte ir dibināta1743. gada 4. novembrī, tā nosaukta tās dibinātāju - Brandenburgas - Baireitas markgrāfa Frīdriha (Margrave Friedrich von Brandenburg-Bayreuth) un Brandenburgas-Ansbahas un Brandenburgas-Baireitas markgrāfa Aleksandra (Margrave Alexander von Bandenburg-Ansbach, Brandenburg-Bayreuth) vārdos. Kopš 1818. gada tā atrodas Erlangenē, bijušajā markgrāfu rezidencē. 1890. gada vasaras semestrī pirmo reizi universitātes vēsturē tās studentu skaits pārsniedza 1000. Kopš 1961: Frīdriha Aleksandra Erlangenas - Nirnbergas Universitāte1961. gadā universitātei pievienojas Nirnbergas Sociālo zinību un tautsaimniecības augstskolu (Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nürnberg), kā arī Nirnbergas biznesa ekonomikas un sociālo zinību koledžu, bet 1972. gadā - arī Nirnbergas Pedagoģisko augstskolu un skolotāju apmācības koledžu. Pašlaik apvienotajā Erlangenas - Nirnbergas Universitātē mācās 40.000 studentu kā Erlangenā, tā Nirnbergā un Firtā (Fürth). Sīkāk par vēsturi: https://www.fau.eu/fau/history-and-successes/histo... [17.10.21.]