Biržu un Salas draudze

Biržu un Salas draudzes dievkalpojumi notiek Biržu baznīcā ar filiāli Salas baznīcā Jēkabpilī. Draudze pieder Sēlpils draudzes novadam.

Draudzes mācītāji zināmi kopš 16.gs. beigām, starp tiem ievērojamākie Johans Stenders, kalpo no 1665. līdz 1669. gadam; Ernsts Aleksandrs Einhorns, kalpo no 1669. līdz 1676. gadam (?), Jakobs Florentīns Lundbergs (kalpo no 1806. līdz 1856. gadam).

Līdz 1890. gadam, kad Jēkabpili atdala no Biržu draudzes kā patstāvīgu adjunktūru ar savu mācītāju, Biržu mācītājs apkalpo arī Jēkabpili. Starp abiem pasaules kariem Jēkabpils draudze ir patstāvīga, bet Biržu mācītājs reizi mēnesī notur dievkalpojumus arī Bērzgales skolā. Vāciešu aprūpei līdz 1939. gadam Jēkabpils, bij. Salas draudzē, ir atsevišķa vācu draudze.

1938. gadā draudzē ir 3750 locekļu. Padomju laikā draudze turpina darboties, kaut arī tai 1965. gadā Biržu baznīca ir atņemta, draudze šai laikā pulcējas Jēkabpils baznīcā.

No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Nebraska, 1987,250.lpp.