Salas un Piņķu draudze

Apvienotā Salas un Piņķu draudze pastāv līdz 1682. gadam un no1710. līdz 1753. gadam, dievkalpojumi notiek Piņķu Nikolaja, Piņķu Annas un Salas Jāņa baznīcā. Mācītājs dzīvo Salas mācītājmuižā.

Nikolaja baznīca (1939 - Jāņa baznīca) sākotnēji no koka, 1656 krievu aplenkuma laikā iet bojā, 1662. gadā ceļ jaunu; 1710. gadā Nikolaja baznīca diezgan izpostīta, to atjauno 1716. gadā, paplašina 1766. Jauna mūra baznīca vecās vietā celta no 1872. līdz 1874. gadam.

Annas baznīca jeb Babītes baznīca pie Babītes ezera uzcelta 1691/92 gadā pēc Roberta Bindenšū projekta; tās vietā jauna mūra baznīca celta 1853/54 pēc D.Felsko projekta.

Par Salas baznīcu ziņas no 1694. gada, tagadējās Jāņa baznīcas tuvumā. Mūra baznīca celta 1869/70, tajā bijusi J. Dēringa altārglezna "Jēzus pie krusta" (1871).

No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Nebraska, 1987, 65.-66., 69.lpp.

Par Piņķu un apkaimes reliģisko un saimniecisko dzīvi:W. Heine. Einige Nachrichten über kirchliche Gegenstände des Pinkenhoffschen Kirchspiels. Rigasche Stadtblätter, nr. 33(17.08.1895).