Latvijas - Čehoslovakijas kulturēlās tuvināšanas biedrība

Iniciatīva par biedrības dibināšanu izteikta 1925. gada janvārī;rosinātājs - konsulāts, atbalsta arī čehu sabiedriskie darbinieki un studenti. Biedrības priekšsēdētājs Voldemārs Maldonis. Ar 1925. gada rudeni biedrība rīko čehu valodas kursus Voldemāra Maldoņa vadībā, valodu māca Vaclavs Čichars. Biedrība rīko ekskursijas, apmaiņas braucienus, priekšlasījumus utml.

Biedrība varētu būt pastāvējusi vēl II pasaules kara laikā.

Related persons