Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze

Lubānas draudzi 1847. gadā atdala no Ļudonas draudzes, tās pirmais patstāvīgais mācītājs ir Augusts Peitāns (līdz 1870), tad kalpo J. Mītels (1870-1883), pēc viņa piecus gadus mācītāja vieta ir vakanta. Nākošie mācītāji - E. Šeiermanis un A. Kāde, pēc 1905. gada notikumiem Kāde no amata atstājas, atkal trīs gadus mācītāja vieta ir brīva, līdz kalpošanu sāk Maldonis, ievests draudzē 1909. gada 12. decembrī. Maldonis sakārto skolu dzīvi un apbraukā visusu draudzes locekļus. Draudzē Maldonis nodibina dāmu komiteju, pēc viņa ierosmes atturības un krāj-aizdevuma biedrību.

Maldonis kalpo 1909-1912; pēc viņa - Arturs Voitkus (1913-1919), tad 8 gadus draudze ir bez mācītāja; Jānis Bīlmanis kalpo 1927-1934, pēc viņa - Augusts Kalnājs līdz 1943. gadam. 2020. gadā draudzē kalpo Reinis Bikše.

Related persons