Vircburgas Tautas augstskola

Tautas augstskola darbojās vienā no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm Vircburgā, saukta arī par Vircburgas Centrālās nometnes latviešu tautskolu.

Tautas augstskolu vadīja profesors Jānis Siliņš, reizē būdams arī filozofijas un filoloģija nodaļas pārzinis; mācību lietas kārtoja vēsturnieks Edgars Andersons; matemātikas un dabaszinību nodaļu vadīja matemātikas maģistrs M. Grīnbergs; medicīnas nodaļu vadīja profesors Hermanis Budulis; tehnikas nodaļu vadīja inženieris Nikolajs Vāvere.

Tautas augstskolas darbības laikā minami šādi nolasīto lekciju cikli un stundas:
Filozofijas un filoloģijas nozarē profesors Jānis Siliņš 32 stundas.
Literatūrā rakstnieks Pēteris Ērmanis 56 stundas,
Literatūras seminārā redaktors Jānis Kadilis 18 stundas,
Filoloģijā profesors Ernests Blese 6 stundas.
Kultūrvēsturē vēsturnieks Edgars Andersons 34 stundas,
Latvijas senvēsturē vēsturniece I. Zommere 8 stundas,
Seno latviešu kara mākslā pulkvedis J. Vītols 11 stundas,
Angļu valodas lektori praktiskā valodas kursu nozarē: M. Briņģis, K. Ritenieks, K. Sarma, J. Kalnbērzs, N. Vagulis — kopā 718 stundas.
Bez tam augstākajā kursā UNRRA virsnieks B. Adams — 65 stundas.
Darbojās arī franču, latīņu un vācu valodas kursi.
Līdzās jau minētām mācību nozarēm darbojās arīmākslas studija tēlnieka Voldemāra Jansona vadībā, fiziskās audzināšanas kursi Jāņa Riņģa vadībā, vidusskolu abitūrija kursi lietderības labā pievienoti Vircburgas ģimnāzijai; bez tam lekciju cikli elektotehnikā, radiotehnikā, tehniskā rasēšanā un tehniskā rēķināšanā, grāmatvedībā un
uzņēmumu vadības mācībā.
Sevišķi labi apmeklēti bija šoferu kursi inženiera Vāveres vadībā.