Institute for Balkan Studies

Balkānu institūts ir Balkānu studiju pētniecības centrs, kas publicē arī zinātniskos rakstus un turpinājumizdevumus, organizē konferences un akadēmiskas tikšanās, māca balkānu valodas un organizē grieķu valodas kursus tiem, kam tās nav dzimtā valodas.

Institūts ir dibināts 1953. gada martā kā Maķedonijas studiju biedrības atzars. Kopš 1974. gada institūts ir privāts, to atbalsta Kultūras, izglītības un reliģisko lietu ministrija. Insitūtu vada padomes prezidents profesors Kalliopi Koufa, direktors - Basils Kondis (Kondis). Insitūtam ir līdzfinansējums 80% apmērā ERDF jeb Eiropas reģionālais attīstības fonds un Grieķijas valdība.

Insitūta izdevums: "Balkan Studies" (kopš 1960), "Valkanika Symmeikta" (kopš 1980).

Related persons