Aizkraukles evanģēliski luteriskā draudze

Draudzes vēsture aizsniedzas laikos, kad tagadējā Latvijas teritorijā ienāca pirmie kristietības sludinātāji. Aizkraukles draudzē kalpojuši : 1619 – 1653. – Johans Georgs Rehaufens (Joh. Georg Rehaufen)1650. – 1660. g. – Justus Johans Otonijs (Justus Joh. Ottonis)
1664.- 1686..g. – Dāvids Ēbels (David Ebell)
1687. – 1696. – M. Mihaels Pretorigs (M. Michael Pratorius vai M. Michael Pretorig, no rokraksta kopijas)
1698. – 1706. – Bartolomejs Rēders (Bartholomaus Reder)No 1711.g. līdz 1712.g. Aizkraukles luterāņu baznīca piederēja Kokneses draudzei (wurde die Gemeinde von pastor Kokenhusen bedient)1714. – 1740.g. – Jakobs Frīdrihs Trēgelius (Trēģelītis) (Jacob Friedrich Tregelius)
1741. – 1747. – Pēteris Pīls (Peter Piel)
1748. – 1775. – Johans Fridrihs Forsmans (Joh. Friedrich Forsmann)
1776. – 1778. – Georgs Frīdrihs Līnings (Georg Friedrich Lienig)
1779. – 1795. – Johans Frīdrihs Tīmrots (Joh. Friedrich Tiemroth)
1796. – 1803. – Johans Karls fon Šrēders (Joh. Karl von Schroder)
1804 – 1818. – Johans Augusts Heislers (Joh. August Haussler) (1771.16.06. – 1818.)
1818. – 1840. – Karls Kristofs Neinkirhens (Karl Christoph Neuenkirchen) (1791.17.06. – 1840. vai 1841.)
1841. – 1865. – Teodors Johans Heislers (Theodor Joh. Haussler) (1815.19.03. – ?)
1865. oktobris – 1889. – Kārlis Roberts Auniņš (1834.18.06. – ?)
1869.04.05. – Johanness Teodors Kēlbrants (Johannes Theodor Kaehlbrandt)
1875 – 1888 -Vilhelms Georgs Ulrihs Harfs (Wilhelm Georg Ulrich Harff) (1840. 10.06. – ?)
1888. decembris – 1915. – Eberhards Savari (Savarijs) (Eberhard Savary) (1863.12.04. – 1919.g. lielinieku nogalināts)
1915. – 1925. – Fricis Brīdermanis
1925. 01.10. – 1942. – vikārs Kristofs Ādolfs Zemnieks (1894.14.01. –
1942. – 1044. – mācītājs Arnolds Lūsis, (vēlāk bij. ārpuslatvijas arhibīskaps (1908.30.12. – 1993.04.01.)
1944. – 1988. – mācītājs un prāvests Vilhelms Ozols (1914. 26.02. – 1999.16.02.)
1988. – 1989. – teoloģijas semināra students Oskars Bogdānovs
1990. – 1993. – palīgmācītājs Raimonds Sokolovskis (pašlaik kalpo Austrālijā Stratfildā Ev.Lut.Vienības draudzē mācītājs un iecienīts mūziķis)
1994. – 1997. – palīgmācītājs Uldis Matīss
1997. – 1999 – mācītājs Dainis Markovskis (pašalik kalpo Austrālijā Melburnas Ev.Lut.Svētā Krusta draudzē mācītājs)
1999. – 2000 – evanģēlists Ainārs Sprinģis (pašalik kalpo Aizkraukles Kristus spēkas evaņģēliski luteriskajā draudzē mācītājs un Sēlpils iecirkņa prāvests)
2000 – mācītājs Valdis Baltrukshttp://aizkrauklesbaznica.lv/vesture/

Related persons