Saukas pagastskola

1858. gadā blakus toreizējai mācītājmuižai atvēra pirmo skolu novadā. Ķesterskolu nodibinājis ievērojamais pedagogs, pirmās ģeogrāfijas grāmatas sastādītājs Juris Dauge.

Skolas ēka nodega 1874. gada februārī. Pēc ugunsgrēka skola izvietota vienā no mācītājmuižas ēkām, tā sauktajā zilajā ērberģī blakus dīķim. Saukas Ķesterus vēlāk atjaunoja pēc paša skolotāja zīmēta projekta, vēlāk pieceļot otro stāvu.

Saukas astoņgadīgā skola – Saukas Ķesterskolas pēctece.