Samuel Lorenz Frölich

Apgāds ir dibināts Rīgā 1713. gadā, Zamuelam Lorencam Frēliham pārņemot Rīgas pilsētas tipogrāfa pienākumus no G.M. Nellera. Tā īpašumā: pilna tipogrāfijas iekārta. 1714. gadā pēc cara Pētera I rīkojuma tipogrāfijas iekārta pārvesta uz Sanktpēterburgu turienes jaundibināmās spiestuves vajadzībām, tāpēc turpmāk ilgāku laiku Frēlihs publicējis grāmatas Jelgavā un dažādās Vācijas tipogrāfijās. Darbu turpina dēls G.K.Frēlihs. Publicē grāmatas galvenokārt vācu un latviešu valodā, bet arī, piemēram, igauniski Jauno Derību (1727). Par šo sīkāk: Anton Buchholtz. "Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga, 1588-1888" Riga, 1890 ; http://lgdb.lnb.lv/index/person/294/

Related persons