Grafikas kamera

Biedrība "Grafikas kamera" dibināta 1994. gadā pēc Latvijas Mākslas fonda likvidēšanās 1991. gadā, kas ilgus gadus apsaimniekoja un rūpējās par estampu darbnīcām. Biedrības mērķi un uzdevumi: Nodrošināt radošo procesu, litogrāfijas tehnikas pieejamību Latvijas Mākslinieku savienības biedriem, Grafikas kameras biedriem un citiem interesentiem; Veikt mākslas izglītošanas darbu un nodrošināt litogrāfijas tehnikas apguvi Daugavpils universitātes studentiem, J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audzēkņiem, kā arī citu mākslas skolu audzēkņiem un citiem interesentiem; Veikt grafikas popularizēšanas darbu, organizējot izstādes Latvijā un citviet pasaulē; Organizēt konferences par grafiku; Organizēt radošas darbnīcas, vasaras plenērus un apmaiņas programmas; Uzturēt grafikas darbu kolekciju (1961. gads līdz mūsdienām), kā arī regulāri papildināt to ar jauniem grafikas darbiem, kas tapuši darbnīcā, kā arī ārpus tās.

Avots: Biedrība Grafikas kamera. http://lms.lv. Skatīts: 2019. gada 10. aprīlī.

Related persons