Tērbatas skolotāju seminārs

Tērbatas jeb Tartu skolotāju seminārs ir dibināts 1828. gadā. Semināra darbības laiku var sadalīt trīs posmos: vācu seminārs, kas gatavoja galvenokārt elementārskolotājus (1828-1889); otrais skolotāju seminārs ar krievu mācību valodu (1878-1918) un Tartu skolotāju seminārs ar igauņu mācībvalodu (1919-2007).

Par to sīkāk:Hermann Lange. Das erster Dorpatsche Lehrer Seminar von 1828 bis 1889. Dorpat, 1890.