Riga International School of Economics and Business Administration

no RISEBA mājas lapas:

"Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privātaaugstskola, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību unsagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajāsindustrijās darbam starptautiskā vidē.

Augstskola dibināta 1992. gadā.

Augstskola atrodas Rīgā, un tai ir filiāle Daugavpilī.

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnesministrijā, kā arī ieguvusi Starptautiskā menedžmenta attīstībasasociācijas dinamiskās sabiedrībās (CEEMAN) starptautiskās kvalitātesakreditāciju (International Quality Accreditation)."

skat. 20.06.2018.

http://www.riseba.lv/index.php/lv