Rīgas Psihotehniskais institūts

Izveidots sadarbībā ar Latvijas Universitāti pēc Jāņa Aberberga-Augškalna iniciatīvas.

Related persons