Pētera I reālskola

Skola iekārtota Pētera palasta ēkā, kurā pēc Rīgas ieņemšanas uzturējies Pēteris I. 1805. gadā tajā izveido Rīgas 2. apriņķa skolu, kurai pievieno 1789. gadā dibināto Rīgas Navigācijas skolu. 1839. gadā tiek atvērta papildus klase meistaru un darbu vadītāju teorētisko zināšanu papildināšanai, t.s. reālklase, māca matemātiku, mehāniku, praktisko ķīmiju, tehnoloģiju un tehnisko zīmēšanu,komerciju, grāmatvedību, prečzinības, krievu, vācu, franču, angļu un latīņu valodu. Priekšmetu izvēle fakultatīva. Līdz 1857. gadam absolvē 146 audzēkņi, 25 vēlāk ievērojami tirgotāji un finansisti. Šāda izglītība skolā turpināta līdz 1886. gadam.

Pētera I reālskola tika dibināta Rīgas 2. apriņķa skolas ēkā. 1886. gada 1. jūlijā.

1890. gadā skola pāriet uz jaunām telpām Muitas un Jēkaba ielas stūrī (tg.Kronvalda bulv.1). Ēka projektēta pēc Alekseja Kīzelbaša projekta.

I pasaules kara laikā skolu evakuē uz Taganrogu, Rīgā tās darbība vairs netiek atjaunota.

Pēc: A. Staris. Skolas un izglītība Rīgā no sendienām līdz 1944. gadam. Lielvārde: Lielvārds, 2000,68.lpp. ; https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93tera_I_re%C4%81lskola