Laikraksts "Literatūra un Māksla Latvijā"

Literatūrai un mākslai veltīts laikraksts, kas kā patstāvīgs izdevums pastāvējis no 1999. līdz 2002. gadam. Turpmāk iznācis kā laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" pielikums.