Cesis Music Secondary School

Cēsu mūzikas skola nodibināta 1925. gada 20. oktobrī. Skolas izveidotājs, vienlaikus arīdirektors un 2. pamatskolas pārzinis, Trīszvaigžņu ordeņa kavalierisVoldemārs Bišers skolā strādāt aicināja ievērojamus māksliniekus, tālaika izcilas personības. Sākumā mācības notika trijās klasēs:dziedāšanas klasēnodarbības vadīja koncertdziedātājs Artūrs Kornets,klavieru klasē – pianiste Hilda Bērs, bet vijoles klasē – Verners Taube.

Nākamais skolas direktors, leģendāraisHelmers Pavasars, skolā sāka strādāt jau 1932.gadā. Sākumā – par vijolesskolotāju, bet jau 1934. gadā viņš kļūst par mūzikas skolas direktoru.Nozīmīgs Helmera Pavasara devums ir skolas audzēkņu simfoniskā orķestradibināšana.1937. gadā mūzikas skolu pēc Alfrēda Kalniņa ierosinājumapārdēvē par Cēsu pilsētas Tautas konservatoriju.

Kad 1938. gadā uz Cēsīm pārceļas Rīgasskolotāju institūts, manāmi sarosās un uzplaukst muzikālās aktivitātesne vien pilsētā, bet arī visā Vidzemes novadā. Vairāki pedagogi unaudzēkņi paralēli darbojas gan skolotāju institūtā, gan mūzikas skolā.

Mūzikas skolas darbība nepārtrūkst arīvācu okupācijas gados. No 1941.-1944. gadam par Cēsu mūzikas skolasdirektoru kļūst diriģents un komponists Arnolds Kalnājs. Šis periods irgrūts, mācības notiek arī pedagogu dzīvokļos. Toties par tradīciju jaukļuvušie skolas audzēkņu un pedagogu veidotie koncerti notiek.

Pēc Otrā pasaules kara skolas dzīvepamazām atgūst jaunu elpu. 1944. gada 1. oktobrī par Cēsu pilsētasmūzikas vidusskolas (skolas tā laika nosaukums) un no šī brīža arī bērnumūzikas skolas direktoru kļūst koru un pūtēju orķestru diriģents,pūšamo instrumentu klases pedagogs Kārlis Ozols.

Mūzikas skolai piešķir telpas MazāKalēju ielā, no kurienes mūzikas skaņas dzirdamas arī tagad. Pēckomponista A. Kalniņa nāves, godinot latviešu mūzikas klasiķa piemiņu,1951. gadā Cēsu mūzikas vidusskola tiek nosaukta Alfrēda Kalniņa vārdā.

Padomju gados skolā strādā spožapedagogu komanda, kura veido ne tikai skolas, bet visas pilsētas un patVidzemes mūzikas dzīvi. Skolas tā laika absolventu vidū ir daudziLatvijā zināmi savas jomas profesionāļi. Interesanti, ka daudzi noskolas absolventiem, kas atraduši ceļu mūzikas pedagoģijā, atgriezušiessavā skolā un strādājuši vai joprojām strādā kā mūzikas skolotāji.Nozīmīga Vidzemes mūzikas dzīves daļa ir diriģenta un skolas pedagogaIgora Grapa 1981. gadā dibinātais Vidzemes kamerorķestris, kurā joprojāmkopā ar Vidzemes mūzikas skolu pedagogiem muzicē arī A. Kalniņa CēsuMūzikas vidusskolas absolventi un spējīgākie audzēkņi, pilnveidojotsavas prasmes un gūstot neatsveramu koncertu pieredzi. Pašlaik orķestrivada Andris Veismanis, kura vadībā orķestris ik gadu sniedz ap 20koncertu visā Latvijā.

Skolas mācību telpas gadiem ilgi iratradušās divās ēkās – “bērnu skolā” L.Kalēju ielā 4 un Ziemeļu ielā 16,kur skola darbojās līdz 2014. gada maijam, kad skolas kolektīvs pārceļasuz jaunām mājām - Vidzemes koncertzālēs “Cēsis” telpās, Raunas ielā 12.Lai arī ievērojams nodarbību skaits notiek jaunajās telpās, nams Kalējuielā 4 joprojām tiek izmantots skolas vajadzībām un gaida savuatdzimšanu.

Avots: Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola: Skolas vēsture, sk. http://akcmv.gov.lv [skatīts 23.03.2019.]