Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskola

Dibināta 1920. gadā kā Kuldīgas pilsētas vidusskola. 1940. gadā sakarā ar dzejnieka Viļa Plūdoņa nāvi pārdēvēta par Viļa Plūdoņa valsts ģimnāziju, 1967. gadā skola no jauna pārdēvēta par Kuldīgas pirmo vidusskolu, un Viļa Plūdoņa vārdu atgūst tikai 1989. gadā, bet ģimnāzijas statusu – 1997. gadā.

Related persons