Smiltenes zemkopības biedrības bibliotēka

1881. gada 2. jūnijā pēc mācītāja Kārļa Kundziņa iniciatīvas nodibināja Smiltenes–Palsmanes–Aumeisteru–Gaujenas Zemkopības biedrību. Kaut gan no sākuma biedrībai vēl
telpas bibliotēkai nav, tomēr tiek ievēlēti 3 bibliotekāri – draudžu skolotāji no Smiltenes,
Aumeisteriem un Gaujenes. Tas ir Smiltenes bibliotēkas pirmsākums.

Related persons