Tiepeles pagasta skola

Trikātas pagasta Ozolu I pakāpes pamatskola (Tiepeles skola, Lēlīšu skola) (1865-1932). Skola dibināta 1865. gada 11. novembrī kā Tiepeles pagasta skola. Skolas tuvumā bija Ozolu mājas, tādēļ skola nosaukta par Ozolu skolu. Skolas celšanai Tiepeles muižas īpašnieks Ludvigs fon Lilienfelds dāvinājis pagastam 7 pūrvietas zemes, bet vēlāk pagasts piepircis vēl 76 pūrvietas, pa daļai bijušo Lēlīšu māju zemi, tādēļ pagasta grāmatās skola apzīmēta arī par Lēlīšu skolu. 1897. gadā Tiepeles pagastu pievienoja Trikātas pagastam. 1865. gadā uzceltai vecajai skolas ēkai telpas bijušas ļoti trūcīgas: viena istaba bērniem kā klase, guļamistaba un ēdamistaba, divas istabas skolotāja dzīvoklim. Nākamā skolas ēka celta 1886. gadā no koka, bet vēlāk apšūta ar ķieģeļiem. Jaunajā ēkā iekārtotas divas klases un divas guļamistabas skolēniem, skolotāju dzīvokļi un zāle ar skatuvi biedrību izrīkojumiem. 1911. gadā zāli pārtaisīja par skolēnu guļamistabām. Ozolu I pakāpes pamatskola pastāvēja līdz 1932. gadam, kad to pievienoja Kazruņģa skolai.Avots: http://trikatasvesture.beverina.lv [skat. 10.03.2021.]