Fragment from diary of Alvils Klēbahs

TitleFragment from diary of Alvils Klēbahs
TypePhoto
No.6
ParakstsAlvila Kalnieša (Klēbaha, 1876–1958) dienasgrāmatas fragments, kas rakstīts no 1929. gada 7. septembra līdz 15. septembrim.
Fragmentā paralēli privātajiem notikumiem fiksēts arī Raiņa nāves gadījums 12. septembrī, kā arī aprakstīta bēru ceremonija. Dienasgrāmata pieejama Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumā (LFK AK 26).

Teksta atšifrējums:

7.IX.29. Darbs skolā iet diezg. intensīvi. Stundu rādītājs sastādīts: manā (III.) klasē man 18 st., IIIa – 2 st., VI. – 2 st. Pēc pusd. bija skolot. sapulce 1. p. pmsk. To bija sasaucis insp. Bebris. 10. g. jub. izstādes lietā. Lietus un vētra.
8.IX.29. Lietus pārgājis. Atspīd saule. Vējš. Jāraksta Doņim, lai tiek 13.IX. augstskolā uz svinīgo immatrikulācijas aktu. Nobraucām pie Pāniem. Nebija mājā. Mammule ar Žuļiem nogāja pie Kronlīniem. Es atbraucu mājā.
9.IX.29. Biju koop. Strādāju gar dokumentiem.
10.IX.29. Koop. valdes sēde. Man uzdeva apskatīt "Skolas literatūru", kas tur novecojies, kas būtu vēl izdodams. Uzdeva vēl – pārraudzīt koop. darbību.
11.IX.29. Nebiju nekur. Strādāju mājā.
12.IX.29. Atbrauca meitenes no Saldus. Visi bijuši priecīgi par Doņa ietikšanu augstskolā. Bija 1. p. pmsk. uz latv. val. apspriedi. Vadīja Jansons. Pēc tam biju valodn. sēdē. No turienes nākot dabūju zināt, ka miris Rainis p. 3.30 p. pusd. Pārdeva ekstrā telegrammas. Raiņa miršana bija ziņota arī pa radio.
13.IX.29. Šorīt skolnieki sapulcējās zālē un Ūdris tad ziņoja par Raiņa nāvi. Vakar Rainis atvests no Jūrmalas uz Rīgu viņa dzīvoklī Baznīcas ielā, bet šodien to pārvedīs uz Tautas namu, kur no viņa atvadīsies tauta un skolas. Bērēs svētdien (15.IX.). Pēc pusdienas braucu trmv. uz Skolot. m. Braucot pa Baznīcas ielu – redzu pa Ģertrūdes ielu nāk Raiņa sēru gājiens. Izkāpu no trmv. un noskatījos, kā tas virzījās pa Ģertrūdes ielu uz Tautas n. pusi. Pavadīja milzums ļaužu, gan vairākums strādnieki.
14.IX.29. Pēc pirmās stundas gājām uz Tautas namu atvadīties no Raiņa. Tikām drīz klāt, jo citas skolas nebija sanākušas. Zāle dekorēta sērām un lauru kokiem. Logi aizklāti. Gaisma tikai no svecēm, pie sārta uz katafalka. Raiņa sejai mierīga izteiksme, kā cilvēkam miegā. Nogājām gar zārku, nolikām puķītes un gājām uz māju. Stundu vairāk nebija. Nebija rīkojuma par skolnieku špalerām svētkiem. Vakar un šodien Skol. m. dziedājām dziesmu, dziedamu pie Raiņa kapa. Tā Ābeles komponēta ar Raiņa tekstu "Sāk lēni vilkties dziļā vāts".
15.IX.29. Svētdiena. Laiks sevišķi jauks. Saulīte smaidot pavadīja savu dzejnieku. Nobraucu uz IIII. vidusskolu uz beidzamo kora mēģinājumu. Izgāju uz ielas – gāja organizācijas un skolas ar karogiem un vaiņagiem. Domāju, ka vēlāk nevarēs tikt tramvajā uz Meža kapiem, nobraukšu turp laikus, lai sagaidītu dziedātājus un bēru gājienu. Bija jāgaida vairāk kā 2 stundas. Dziedātājus ielaida pilsētas komūnālos kapos, ko reakcionāri sauc par pagānu kapiem, bet nosauks par Raiņa kapiem. Kad kapos ienesa zārku un kad Rainis jau bija apraksts, kad jau bija sākušās runas, vairāk kā pēc pusstundas kapos ienāca bēru gājiena beigas. Tik daudz ļaužu uz ielas gan laikam Rīga nebija redzējusi. Daudz runātāju, daudz vaiņagu. Mēs savu dziesmu nodziedājām pavisam nejēdzīgi. Es nevarēju sagaidīt runu beigas, un kamēr tiku mājā, p. bija jau gandrīz 8.


Rokraksta informāciju sagatavojusi Ilze Ļaksa-Timinska.
Personas attēlāAlvils Klēbahs
IndoorsNo
Vieta un datums07.09.1929 – 29.09.1929
Rīga
Rīga
ColoursNo

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
07.09.1929 - 29.09.1929PlaceCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.