Broņislava Spūļa piemiņas komitejas prēmija

1976

Broņislava Spūļa prēmija dibināta pēc Latgales sabiedriskā darbinieka nāves. Prēmijas rosinātājs bijis rakstnieks Jānis Klīdzējs, kurš 1974. gada 18. decembra vēstulē ieteicis dibināt Broņislava Spūļa prēmijas pie Andrieva Jūrdža fonda. Prēmijas būtu izsniedzamas kā atzinība par literāriem un zinātniskiem darbiem. Piemiņas komiteja piešķīra prēmijas par izciliem veikumiem Latgales kultūras darbā. Katra prēmija 200 dolāru apmērā.Pirmās prēmijas tika piešķirtas daiļliteratūrā 1976. gadā – Jānim Mozgam par dzejoļu krājumu "Vēju stunda", Konstantīnam Plencinīkam-Strodam par stāstu krājumu "Kungs", Albertam Spoģim par "Dzagyuzes lineni", Jānim Tropam par stāstu krājumu "Lapsines" un Antonam Zvīdrim par dzejoju krājumu "Tu". Komitejas atzinumā teikts, ka J. Mozga izceļas ar patriotiski humānistisku dzeju par cilvēku attiecībām. K. Plencinīks ar labu Latgales vides notēlošanu, A. Spoģis ar spilgtās gleznām un labi koptu stilu, J. Trūps ar nesaudzīgu tagadējās sabiedrības kritiku un O. Zvīdris ar dziļu degsmi cīņā par tautas tiesībām. Reizē komisija izsacījusi atzinību arī izdevējam V. Ločam, kas ilgus gadus gādājis par latgaļu iespiestā vārda pastāvēšanu. Konstantīns Plencinīks no prēmijas atteicies.1977. gadā prēmijas tika piešķirtas tikai zinātnē.Lēmums par prēmijas piešķiršanu publicēts Br. Spūļa dzimšanas dienā 4. maijā.

Year from

1976

Additional title

Broņislava Spūļa piemiņas komitejas atzinības godalga

Category

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Persons

Jōņs Leidumnīks
Atzinības godalga piešķirta par dzejoļu krājumu "Vēju stunda".
1976

Ontons Zvīdris
Atzinības godalga piešķirta par grāmatu "Tu".
1976

Alberts Spoģis
Atzinības godalga piešķirta par grāmatu "Dzagyuzes lineni".
1976

Works

Vēju stunda
Atzinības godalga piešķirta par dzejoļu krājumu "Vēju stunda".
1976

Tu
Atzinības godalga piešķirta par grāmatu "Tu".
1976

Dzagyuzes lineni
Atzinības godalga piešķirta par grāmatu "Dzagyuzes lineni".
1976