Žaņa Grīvas prēmija

1985

Prēmija dibināta 1984. gadā. Reizi trijos gados to piešķir Rīgas rajona kopsaimniecība "Mārupe" par literāru vai publicistisku darbu, kas veltīts miera, tautu draudzības un internacionālisma tematikai.

Year from

1985

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons

Jānis Lapsa
Prēmija piešķirta par darbu "Kalnu grāmata: Afganistānas etīdes".
1988

Roalds Dobrovenskis
Prēmija piešķirta par Latvijas 1988. gada notikumu objektīvu atspoguļojumu presē.
1988

Miervaldis Birze
Prēmija piešķirta par ceļojumu aprakstu krājumu "Lai atgrieztos".
1985

Andris Vējāns
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Stundinieks vestes kabatā".
1985

Works

Kalnu grāmata
Prēmija piešķirta par darbu "Kalnu grāmata: Afganistānas etīdes".
1988

Stundinieks vestes kabatā
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Stundinieks vestes kabatā".
1985