Annas Brigaderes prēmija

1937 – 1943

Annas Brigaderes 1933. gadā testamentāri dibināta prēmija. Saskaņā ar rakstnieces novēlējumu tā piešķirama literatūrā labākajam nacionāli idejiskam darbam pēdējo triju gadu laikā. Pirmoreiz prēmija piešķirta 1937. gadā.

Year from

1937

Year to

1943

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas Republikā (1918–1940)

Persons

Pauls Putniņš
Prēmija piešķirta par lugām "Ar būdu uz baznīcu", "Gaidīšanas svētki", "Masu dēli" un par žurnālā "Māksla" publicēto rakstu "Es gribu jūs apliecināt".
1987

Maija Augstkalna
Prēmija piešķirta par kinomākslas problēmu sistemātisku un prasmīgu atklāsmi žurnālā "Māksla".
1986

Lilija Dzene
Prēmija piešķirta par nozīmīgām publikācijām žurnālā "Māksla", kuras veltītas aktiera un dramaturga personībai latviešu teātra mākslas procesā.
1986

Zinaīda Lazda
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Staru viesulis".
1943

Kārlis Skalbe
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Klusuma meldijas".
1943

Aleksandrs Čaks
Prēmija piešķirta par eposu "Mūžības skartie".
1940

Jānis Medenis
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Varenība".
1937

Works

Staru viesulis
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Staru viesulis".
1943

Klusuma meldijas
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Klusuma meldijas".
1943

Varenība
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Varenība".
1937