Baltijas Asamblejas balva

1994

Baltijas Asamblejas balva dibināta 1994. gadā nolūkā sekmēt literatūras, mākslas un zinātnes izcilāko sasniegumu popularizēšanu Baltijas valstīs. Balvu piešķir ik gadu triju valstu kopīga žūrija par devumu iepriekšējo trīs gadu laikā katram vienas Baltijas valsts literātam, māksliniekam vai zinātniekam. Baltijas Asamblejas balvu literatūrā piešķir romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo trīs gadu laikā. Baltijas Asamblejas balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas rada nopietnu stimulu Baltijas reģionā un ir publicēts pēdējo trīs gadu laikā. Baltijas Asamblejas balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo trīs gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un teātra vai kino mākslā. To var piešķirt arī režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo trīs gadu laikā. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro.

Year from

1994

Country

Latvija, Lietuva, Igaunija

Category

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Persons

Gundega Repše
Balva piešķirta par vēsturiskās romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" ideju, koncepciju un kuratores darbību 13 romānu izdošanā, kā arī par romānu "Bogene" kā vienu no šīs sērijas darbiem.
2018

Vlads Brazjūns
2017

Māris Bērziņš
Balva piešķirta par romānu "Svina garša".
2015

Aivars Kļavis
Balva piešķirta par tetraloģiju "Viņpus vārtiem".
2012

Inga Ābele
Balva piešķirta par romānu "Paisums".
2009

Knuts Skujenieks
Balva piešķirta par darbu "Raksti" (8 sējumi).
2008

Silvija Radzobe
Balva piešķirta par ieguldījumu grāmatas "Teātra režija Baltijā" sagatavošanā.
2007

Nora Ikstena
Balva piešķirta par grāmatu "Nenoteiktā bija". Balva piešķirta Norai Ikstenai kā grāmatas sarakstītājai un autortiesību īpašniecei.
2006

Pēters Brūveris
Balva piešķirta par dzejas krājumu "Valodas ainava".
2004

Ilmārs Blumbergs
2001

Works

Bogene
Balva piešķirta par vēsturiskās romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" ideju, koncepciju un kuratores darbību 13 romānu izdošanā, kā arī par romānu "Bogene" kā vienu no šīs sērijas darbiem.
2018

Taste of Lead
Balva piešķirta par romānu "Svina garša".
2015

Paisums
Balva piešķirta par romānu "Paisums".
2009

Teātra režija Baltijā
Balva piešķirta par ieguldījumu grāmatas "Teātra režija Baltijā" sagatavošanā.
2007

Nenoteiktā bija
Balva piešķirta par grāmatu "Nenoteiktā bija". Balva piešķirta Norai Ikstenai kā grāmatas sarakstītājai un autortiesību īpašniecei.
2006

Valodas ainava
Balva piešķirta par dzejas krājumu "Valodas ainava".
2004

Lirika
Balva piešķirta par 1999. gadā izdoto dzejas izlasi "Lirika".
2000

Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā
Balva zinātnē piešķirta par grāmatu "Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā".
1999