Harijs Gāliņš

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Author (44); Translator (4); Compiler (1); Editor (3); Co-author (1); Author of the comment (1); Person of reception (11)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

NimiHarijs Gāliņš
Personiska informācijaGĀLIŅŠ Harijs (1931.18.VII Liepājā - 1983.1.IX Jūrmalā, apbed. Raiņa kapos Rīgā) - rakstnieks, tulkotājs.
Dz. dzelzceļnieka ģim. Māc. Liepājas 1. vsk. (1945-47), 1. strādn. jaunatnes vakara vsk. (1947-50), paralēli strād. dažādus darbus, arī par apriņķa laikr. "Komunists" ārštata līdzstr. un Liepājas Mašīnu un traktoru stacijas avīzes lit. līdzstrādnieku. Stud. Liepājas skolotāju inst. (1951-53). Beidzis LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1958). Strād. par lit. līdzstr. un sekretāru dažādu laikr. redakcijās. No 1967 līdz mūža beigām izdevn. "Liesma" redaktors. RS b. (1963).
Pirmā lit. publikācija - dzejolis "Draudzība" laikr. "Padomju Jaunatne" 1953.19.IX. Izd. dzejoļu krāj. "Ar vētru krastā dzintars nāks" (1959), "Laika zirgs jāapkaļ" (1963), "Akmens dzirkstis" (1967), "Zviedz viļņi" (1970), "Starpbrīdis" (1974), "Nerēvētās buras" (1980). Viena no galv. G. dzejas tēmām ir jūra, dzimtās Kursas daba un ļaudis, atziņas par cilv. dzīves gājumu, atbildību un esības jēgu, par mīlestību un nāvi. Būtisku dzejas daļu veido mīlestības dzejoļi, pirmajos krāj. tie vairāk tradicionāli, pat didaktiski un frāžaini, vēlāk iegūstot apcerošāku, filozofiskāku skanējumu, neizslēdzot arī drastiskumu un ironiju. Nozīm. dzejas daļai pieskaitāmi mātei un mirušajiem draugiem veltītie darbi, kuros līdzās smeldzīgām atmiņām un zaudējuma sāpēm par galv. kļūst pārdomas par nezūdošām garīgām vērtībām. G. dzeja piesaista ar izteiksmes savdabību, tā ir paskarba, pat raupja, daudz lietoti dialektismi, apvidvārdi, profesionālismi. Dzejoļu krāj. bērniem "Svešās spalvas" (1978).
Nozīm. G. lit. devums ir autobiogr. prozas cikls, ko veido stāstu un noveļu krāj. "Nāves ūtrupe" (1968), "Karūsām jāķer līdakas" (1972) un garais stāsts "Jāsēj rudzi" (1976). Atsevišķus, pabeigtus ciklus veido gan katrs krāj. atsevišķi, gan visi kopā, tos mākslin. veselumā apvieno Hažus tēls. Krāj. "Nāves ūtrupe" ir vēstījums par 2. pas. kara notikumiem varoņa dzīvē, krājumā "Karūsām jāķer līdakas" stāstīts par gaitām pēckara periodā līdz 1947. Garā stāsta "Jāsēj rudzi" darbība norisinās 50. gadu vidū. Cikla mākslin. veselumu veido vēstījums "es" formā un galv. varoņa vienotais pasaules skatījums. G. pārliecinoši parādījis Hažus uztveres un pas. skatījuma evolūciju 20 gadu ilgā laikposmā. Viņa izaugsme no naiva, bērnišķīga puišeļa līdz daudz pieredzējušam un pārdzīvojušam cilvēkam ir veselas paaudzes likteņstāsts. Ciklam raksturīgs neizskaistināts, neidealizēts, bet godīgs un patiess tēlojums, kas piešķir G.prozai īpašu skarbumu un dokumentālu patiesumu. Savdabību rada bērna skatījums uz karu, nereti dzīves un s-bas "melnās puses", pat padibeņu tēlojums. G. prozā par noteicošo nereti kļūst gadījums, apstākļu sakritība, arī indivīda paša izveicība. Ciklam cauri vijas jēdzienu "karš" un "bērns" krasais pretnostatījums, nesavienojamība. G. prozai raksturīgi bagātīgi izmantoti valodas izteiksmes līdzekļi, dialektismi vides un personāžu raksturojumā, daudz sakāmvārdu un parunu.
Arī stāstu krāj. "Laivas lellis" (1978) liela daļa darbu tieši vai netieši saistīta ar karu, pievēršanās šodienas tematikai te radusies kā dabisks turpinājums līdzšinējai prozai.
Dokumentālajā grām. "Spartaks Kurzemē" (1979; kopā ar F. Rekšņu) stāstīts par K. Mačiņa partizānu vienības cīņām 2. pas. kara gados.
G. tulk. no kr. un liet. valodas. G. darbi tulkoti kr., baltkr., igauņu, liet., slovāku, udmurtu, vācu valodā.
Autora sast. dzejas izlase "Viļņi" (1981). Prozas darbu izlase "Rudzi" (1981).
L. Sokolova I. Balsis. R., 1978; t.p. Harijs Gāliņš // Gāliņš H. Rudzi. R., 1981; Ādmīdiņš R. Harijs Gāliņš dzīves un dzejas viļņos // Gāliņš H. Viļņi. R., 1981; Līvzemnieks V. Harijs Gāliņš: portreta skice // Izglītība, 1992, 5.XI; Dombrovska B. Harijs Gāliņš // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994.
B. Dombrovska

Nodarbestõlkija
author
Birth time/place18.07.1931
Liepāja
Liepāja
Educationnezināms – 1958
studējis
beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1945 – 1947
mācījies
mācījies Liepājas 1. vidusskolā

1947 – 1950
mācījies
mācījies 1. strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā

1951 – 1953
studējis
studē Liepājas skolotāju institūtā
Place/time of death01.09.1983
Jūrmala
Jūrmala
Buried00.09.1983
Rīga
Rīga
Apbedīts Raiņa kapos.

Kartes leģendaNäitan 3 üksusest 1-3.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Liepāja
(Liepāja)
18.07.1931Birth time/placeCity
2Jūrmala
(Jūrmala)
01.09.1983Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
01.09.1983BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.