Pa Volgas upi uz Kaukāziju II

Open

Pa Volgas upi uz Kaukaziju

(No Minnas Frehmann)

II.

Ņižņijā Seveķiem ir visulabākie tvaikoņi, kas peld pa Volgas upi; viņi ir triju etažu augsti un ļoti ērti. Kuģa kopzālē atrodas arī klavieres un maza bibliotēka. Citi, mazāki tvaikoņi gan peld žiglāki nekā šie, bet arī ātrāki saduras ar citiem vai arī uzskrien seklā. Seveķu ķuģi peld no Ņižņijas līdz Astrahanei 7–8 dienas un atpakaļ 12–14 dienas; kamēr mazie tvaikoņiem no Ņižņijas līdz Astrahanei vajag tikai 5 dienas un atpakaļ 9–10 dienas.
Arī es uzticējos Seveķu kuģim līdz ar citiem 240 pasažieriem. Kuģis aizpeldēja it kā gulbis, lepni un stalti pa Volgu uz leju un Ņižņija mūsu acīm izzuda arvien vairāk un tik vēl kāds kalns miglainā tālumā bija redzams, kamēr arī tas beidzot pazuda.
Drīz vien nonācām pie Pečerska mūku klostera, kuram apkārt liels sarkans valnis. Šis klosteris esot būvēts un ierīkots pēc slavenās Kijevas Pečerskas (alu) lavras.
Pāra verstis tālāki vakara krastmala ļoti sekla, tikai 3–4 pēdas dziļa ar mazu smilšainu saliņu. Šo vietu sauc "Teļu brasla". Izgājušā gadu simtenī, kad Jemeļka Pugačevs dumpojās, šinī vietā bijis biezs mežs, laupītājiem drošs miteklis. Saka: laupītāji zaguši teļus, tos mežā ganījuši un Volgā dzirdījuši, un no tam cēlies vārds "Teļu brasla". Biezā meža jau sen vairs nav un vēja mātei jāpietiek tikai ar kādiem retiem, sīkiem kociņiem, ar ko spēlēties.
Rīta krastmala paliek arvien jo skaistāka un bagātāka dabas krāšņumā. Augsti, iesarkani klintskalni izceļas grezni jo grezni un mālē jaukas bildes priekš mūsu acīm. Klinšu virsunes apsegtas ar zaļu cepuri un izskatās kā jauni karavīri, bruņoti stiprām dzīves bruņām. dziļās lejās redz ziedošus kokus, pa kuru zariem spalvainie dziedātāji lēkādami jautras dziesmiņas skandināja.
Vakara krastmala ir kaila, – tur neredz ne nieka patīkama.
Šī bilde, abas krastmalas aplūkojot, man atgādināja cilvēka mūžu: rīta krastmala – dzīvību, un vakara krastmala – nāves valsti. Un Volga it kā paklausīga, cītīga kalpotāja, negaidīdama mīļu, saldu vārdu, saņem nokusušo pasaules staigātāju un novizina to laiviņā uz otru malu.
Zeme visapkārt še ne visai auglīga un tādēļ zemniekiem pārtika jāpelnās caur kādiem īpašiem amatiem. Tā par piem. Podnojas ciemā, kas 4–5 verstes no Ņižņijas, zemnieki pelnās gurķiem, izsūtīdami pa visu Krieviju ik gadus vairāk tūkstošu verpeļu sālītu gurķu. Radņicā, 45 verstes no Ņižņijas būvē liellaivas un tvaikoņus. Bezvodnojā, 80 verstes no Ņižņijas, taisa zivju makšķeres un izsūta ik gadus no tām par 15,000 rubļu. Pie Lisovas ciema griežas līdz 200 vēja un līdz 50 ūdens sudmalu un tur stipri tirgo ar labību un miltiem; pašā ciemā ir ļoti daudz kalēju, kas kaļ nesadegošus skapjus un dažādas kistes.
Vēl jāpiemin Isada ciems. Šā ciema baznīcu licis Ivans Grosnojs (Briesmīgais) taisīt, paklausīdams Dievmātes vēlējumam. Sv. Marija viņam, pret Kazaņu karā dodoties, teikusi sapnī: "Tu ieņemsi Kazaņu, ja liksi šeit baznīcu taisīt!" Šinī baznīcā ik gadus notur īpašīgu pateicības dievkalpošanu, uz kuru ne reti līdz 3000 personu sanāk.
No Isada ciema līdz Makarjevas pilsētai ir tā sauktie Fadejeva kalni. Šie kalni apklāti lieliem āboļu dārziem, iz kuriem šur tur redz ciemu jumtus paceļamies.
70 verstes tālāk pie Suras ietekas ir pilsēta Vasiļsurska, ievērojama īpaši caur tīklu aušanu un sterlet-zivs zveju. No šejienes zivis izvadā jo tālu uz vakariem un ziemeļiem, visvairāk uz Pēterburgu. Pilsētas nami izkaisīti pa kalnu un leju, it kā tie slapstītos, bīdamies no Suras upes. Suras upe patiesi ir bīstama! Viņa ne reti padara lielu skādi un briesmas. 1523. gadā uztaisīja cietoksni pašā kalnā un pēc 33 gadiem (t. i. 1556. g.) ūdens uzplūzdams bija kalna apakšu tā izskalojis, ka cietoksnis nogāzās lejā līdz ar viņu arī baznīca. 1847. gada maija mēnesī divi nami iegāzās Volgā. Tālāki uz leju Volgas otrā pusē ir pilsēta Kosmodemjanska, aiz kuras izplatās lieli meži, kas kronim pieder. Šinī gadā mūsu mīļotais Troņmantnieks tur bija lāču medībās. Pēteris Lielais, gribēdams šos mežus pārlabot, pavēlējis izcirst vecos kokus un viņu vietā caur ārzemniekiem iestādīt jaunus, derīgākus. Tagad kronis no šiem mežiem dabūjot lielu peļņu; tika stāstīts, kronis ieņemot no tiem ik gadus līdz 1, 400, 000 rubļu. Šiem mežiem pabraukuši garām, sasniedzam Svijagas upi ar pilsētu Svijažsku. Šīs pilsētas iedzīvotāji, kuru skaits līdz 2500, gandrīz visi Tatāri.

Lietus stipri lija un es nevarēju vairs nekā apskatīt līdz pat Kazaņai. Arī Kazaņā lietus gāzās joņiem un slapināja jau tā izmirkušo zemi. Vakarā priekš aizceļošanas pasažieri savācas uz ķuģa kopzālē un kā protams, valodas sastāvēja pa lielākai daļai iz sūrošanās par nelaipno, lietaino laiku. Man iešāvās prātā Latvju leģenda par ūdens plūdiem, ka reiz mīļais Dieviņš piemirsis aizdarīt logu un tā tad visa pasaule applūdusi. Leģendu izstāstījusi, es piezīmēju, ka laikam arī tagad mīļais Dieviņš piemirsis aizvērt logu, caur ko ik dienas lietus līst. Mana teika atrada lielu patikšanu un man bija vēl daudz jāstāsta par Latviešiem un Baltiju. Beidzot uz visu pasažieru lūgšanu bija arī vēl jādzied kāda Latvju tautas dziesma, klavierēm pavadot. Es dziedu slikti un spēlēju vēl sliktāki, bet nevarēju lūgumam atsacīties, sēdos pie klavierēm un dziedāju: "Teci, teci, kumeliņi, tevis gaida, manis gaida." Cik slikti dziedāju, mana dziesma tomēr atrada lielu patikšanu un man vajadzēja kumeliņu vēl divi reizes tecināt un tralināt. Tika izsacīta vispārīga vēlēšanās, kaut jel Latvju tautas dziesmas Krievu publikai tiktu vairāk pieejamas darītas!

Map legendShowing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ņižņijnovgoroda
(Nizhny Novgorod Oblast, Russia)
(Not set)Mentioned in textCity
2Kazaņa
(Kazan, Tatarstan, Russia)
(Not set)Mentioned in textCity
3Kosmodemjanska
(Козьмодемьянск, Марий Эл, Приволжский федеральный округ, 425350, Россия)
(Not set)Mentioned in textVillage
4Vasiļsurska
(Васильсурск, Воротынский городской округ, Нижегородская область, Приволжский федеральный округ, Россия)
(Not set)Mentioned in textVillage
5Makarjeva
(Макарьев, городское поселение Макарьев, Макарьевский район, Костромская область, Центральный федеральный округ, 157460, Россия)
(Not set)Mentioned in textCity
6Astrahaņa
(Astrakhan, Astrakhan Oblast, Russia)
(Not set)Mentioned in textCity
7Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
(Not set)Mentioned in textCity
8Svijažska
(Свияжск, Свияжское сельское поселение, Зеленодольский район, Татарстан, Приволжский федеральный округ, 422500, Россия)
(Not set)Mentioned in textCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.