Valentīns Lukaševičs

2 bildes

Valentīns Lukaševičs (1968) literatūrzinātnieks, rakstnieks. Mācījies Rēzeknes 5. vidusskolā, divus gadus studējis teorētisko fiziku Sanktpēterburgā, vienu gadu studējis filozofiju Latvijas Universitātē. Turpmākās izglītības, akadēmiskās izaugsmes un dzīves gaitas saistītas ar Daugavpili un Daugavpils Universitāti, kur ieguvis bakalaura, maģistra un doktora grādu (2008), kā arī kopš 1993. gada ir mācībspēks latviešu literatūras un kultūras katedrā. Kopš 1989. gada darbojas arī rakstniecībā. Ir vairāku grāmatu autors, pirmā postmodernā latgaliešu romāna "Valerjana dzeive i redzīni, 1996) autors kopā ar Oskaru Seikstu. Aktīvi darbojas žurnālistikā, veidojot raidījumus televīzijā un radio, rakstot scenārijus un producējot, organizējot literārus un izglītojošus pasākumus. Pētnieciskās darbības ievirze: marginālās literatūras, semiotikas problēmas, versifikācijas jautājumi, statistiskā literatūra, pierobežas un etnisko minoritāšu literārie procesi, apvienojis zinātnisko darbu un literāro jaunradi. "Lukaševiča dzejā ir pirmsākumu, lietu būtības, arhetipu meklējumi, Bībeles antīkās un viduslaiku kultūras, latviešu folkloras, Raiņa, A. Čaka u. c. autoru darbu reminiscences pretstatījumā mūsdienu (sākot ar padomju laikiem) dzīves reālijām, apzināti meklējumi un atradumi valodas seniskākajos slāņos," atzinusi Ilona Salceviča.

Dzimšanas laiks/vieta

27.10.1968
Rēzekne

Personiska informācija

Dzimis skolotāja un pārdevējas ģimenē.

Latgales Centrālā bibliotēka, novadpētniecība un Daugavpils novadnieki, skat.: www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki&titl…

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA


1989
: pirmā publikācija, dzejolis "neticiet varenajiem..." Rēzeknes rajona laikrakstā "Darba Karogs" (16. IX) un "atdzimt" izdevumā "Junda".
Publicējies "Tāvu zemes kalendarā", laikrakstā "Mōras Zeme", žurnālos "Jaunuo Dzeive", "Luna"Olūts", "Katōļu Dzeive", "Kultūrzīmes", "Karogs", latgaliešu jauno literātu kopkrājumā "Pagrauda" (1999) u. c.

Publikācijas latgalīšu kulturys gazeta– lakuga.lv skat.: http://www.latgale.lv/lg/aktualitatis/valentins

LITERĀRIE DARBI

Dzeja

2020: Pādi navā svāti (Rīga: Cymuss)
2011: Bolti burti (Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība)
2006: Vot taidi i batvini (RezekneL Latgales kultūras centra izdevniecība)
2005: Kuozynda (Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība)


Īsproza

1995: Seppuku iz saulis vādara (kopā ar Oskaru Seikstu; Daugavpils: Saule)


Romāns

1996: Valerjana dzeive i redzīni (kopā ar Oskaru Seikstu; Daugavpils: SAB)


Esejas

2021: Casnāgu maizeitis: esejis (Rīga: Cymuss)


PĒTNIECISKĀ UN AKADĒMISKĀ DARBĪBA

2008: Dr. philol. par promocijas darbu "Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā".


Pētnieciskās darbības ievirze: marginālās literatūras, semiotikas problēmas, versifikācijas jautājumi, statistiskā literatūra, pierobežas un etnisko minoritāšu literārie procesi, apvienojis zinātnisko darbu un literāro jaunradi.
Zinātniskās publikācijas gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

2002, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018: vieslektors Vītauta Dižā universitātē Kauņā (Lietuva).

DALĪBA CITOS PROJEKTOS

Vadījis meistarkursus, radošās darbnīcas, studentu un skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, diasporas kursus, skolotāju tālākizglītības kursus, diskusijas un citi.

2011: "Latgaliešu-latviešu vārdnīca" autors (Daugavpils: Saule).
2011
: literārā scenārija autors un lomas Autors izpildītājs mācību filmā 10.-12. klasēm "Latgales kultūras mantojums" (Latviešu valodas aģentūra, režisors-konsultants V. Brasla, operators G. Skulte, kino scenārija autors A. Lapiņš).
2011, 2012: dialektoloģijas un folkloras prakses kopā ar studentiem Rogovkā un Dagdā.
2012
: līdzautors "Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca" (galv. red.Ilga Šuplinska; Rēzekne).
2012: Viens no trim varoņiem Latgalei veltītajā dokumentālajā filmā "Trīs stāsti" (2012).
2013, 2014, 2016, 2017: dalība tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures, dzīvesstāstu un etnogrāfisko vienību vākšanas ekspedīcijās Daugavpils novadā, Aulejā, Tilžā, Baltkrievijā.
2016: ceļveža "Ebreju Latgola" latgaliešu teksta autors.


PUBLICISTA UN ŽURNĀLISTA DARBĪBA

2012–2018: sižetu autors Latvijas Radio 1 iknedēļas programmai "Kolnasāta”.
Kopš 2012: žurnāla "A12” kreatīvās redkolēģijas loceklis un rakstu autors.
2004–2008: ikmēnešalaikrakstā "Latvijas Avīze”.
1996–2002: preses sekretārs, SIA "LatRosTrans”.
1990–1992: reportieris laikrakstā "Daugavpils Vēstnesis”.

2017: LTV1 raidījuma "Cytaidi latviskais" vadītājs.


REŽISORA UN SCENĀRISTA DARBĪBA

Radio raidījumu "Pārdomu mentori" producents, redaktors un moderators (16 raidījumi).
2018: divsēriju dokumentālās filmas "Latgalīši Pīterpilī" producents.
2017: dokumentālās filmas "Stāsts par Gajoku" režisors.
2017: scenārijalīdzautors vēsturiskai aktierīsfilmai "Lauleibys” (rež. Inese Mičule &Dainis Platacis).
2017: idejas līdzautors un raidījumu vadītājsLTV1 dokumentālajiem raidījumiem "Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība” (4 sērijas).
2016: scenārija līdzautors vēsturiskai aktierīsfilmai "Gambits 1917” (rež. Juris Jonelis)
2015: scenārijuautors un režisors NEPLP finansētajām 10 videofilmām "Patiesā Latgale” / „Identitātesmeklējumos” („DauTKom filmu studija”).
2014: scenāriju autors un režisors NEPLP finansētajām 12 videofilmām "Latgolys skreine” ("DauTKom filmu studija”).
2013–2017: raidījumu vadītājs, idejas un scenārija līdzautors LTV 1 videofilmām "Cytaidi latviskais” (44 filmas).
2013: scenārijuautors NEPLP finansētajām 8 videofilmām "Netradicionālā Latgale” un 8 raidījumiem "Austrumu robeža” ("DauTKom filmustudija”).

Dzeja komponēta, piemēram, iekļauta grupas "Dabasu Duravys" CD (2014), Sovvaļnīka CD "Sūpluok" (2009), grupas "Borowa MC" dziesmu tekstu autors.
2013: Dzejas autorlasījums iekļauts DVD "Dzejaslode. Krāsas".
2008: Dzeja iekļauta "Inflatio Poesis": dzejas dienas 2008, CD.


ATZINĪBAS

Saņēmis vairākas atzinības par iesaistīšanos un ieinteresētību Latgales kultūrvides notikumos, konkursos, norisēm.
2017: Pateicības raksts par "sadarbību literatūras popularizēšanā un literāru pasākumu rīkošanā” (Latgales Centrālābibliotēka,
2017: Biroja "Latvija 100” un Daugavpils novada domes Pateicības raksts par veikumu Latgales kultūras tradīcijusaglabāšanā un atbalstu Latgales mākslas svētku norisēs.
2016
: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par daudzveidīgu latviešu filoloģijas, tostarp latgaliešu literatūrasun kultūras, popularizēšanu Latvijas mērogā.
2013: Latgaliešu kultūras Gada balva "Boņuks 2013” nominācijā "Gada sasniegums audiovizuālajā mākslā” par LTV1 raidījumiem "Cytaidi latviskais”.
2008: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā unatpazīstamības veicināšanā.
1997
: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā.
1996: Kārļa Dziļlejas fonda balva.

Darbojies Daugavpils Literātu apvienībā.
Latgales Pētniecības institūta biedrs.

Citātu galerija

VALENTĪNS LUKAŠEVIČS PAR RAKSTĪŠANU LATGALIEŠU RAKSTU VALODĀ

".. latgaliešu dialektā var izjust, kāda bija latviešu valoda pirms Endzelīna un pirms gramatikas,–katrā pagastā runāja citādi. Ja valodu normējam, izgudrojam vienotu gramatiku, ieviešam skolās, divās trijās paaudzēs valoda kļūst vienveidīga. Latgaliešu valodā redzam dzīvu valodu. [..] Gramatiski sakārtota valoda atgādina mūmiju - tā eleganti stagnē. [..] Man labāk patīk neoficiāla, jo tādejādi iegūstam postmodernu situāciju - katrs raksta, kā grib, runā, kā grib, bet visi viens otru kaut kā saprot. Šāds dialekts ir interesants - varu rakstīt, kā gribu. Varu eksperimentēt, kā gribu, - varu izdomāt gramatiku, ortogrāfiju. Absolūta brīvība. Tāpēc dzejoļus pēdējos gados rakstu tikai latgaliski." 

Lipša, Ineta. Valentīns Lukaševičs. Citādi latviskais. Mājas Viesis, 2006, 17. marts.

"Lukaševiča dzejā ir pirmsākumu, lietu būtības, arhetipu meklējumi, Bībeles antīkās un viduslaiku kultūras, latviešu folkloras, Raiņa, A. Čaka u. c. autoru darbu reminiscences pretstatījumā mūsdienu (sākot ar padomju laikiem) dzīves reālijām, apzināti meklējumi un atradumi valodas seniskākajos slāņos." / Ilona Salcēviča.

PAR DZEJAS KRĀJUMU "Vot taidi vot i batvīni " (2006)

"Lukaševiča dzeja nedz notušē dzīves negludumus patētiskās frāzēs par zilo ezeru zemi, nedz raud rūgtas asaras par drūmu dzīvi Eiropas Savienības nomalē. [..] Tā ir vienkārši dzīva, sprigana latgaliešu dzeja, kurā atspoguļojas viss, kas to radījis–gan folklora [..] un romantiskās dzejas tradīcija [..], gan ikdienas dzīve [..], gan atmiņas par padomju filmas varoņiem. [..] Lukaševiča dzeja vibrē starp asprātīgu omulību [..] un tumši eksistenciālām trīsām, pat neliela teksta ietvaros rādot, ka pietiek ar vienu soli, lai sajūtas pēkšņi mainītos. Un tam visam vēl klāt gaumīga humora izjūta. [..] Arī Lukaševiča jaunā grāmata ir apliecinājums latgaliešu dzejas dzīvīgumam un šarmam–tā nav ne nabaga radinieks pie latviešu literatūras saimes galda, ne politkorekts "novadu attīstību veicinošs projekts", bet pašsaprotama Latvijas kultūras sastāvdaļa.

Vērdiņš, Kārlis. Latgales spēks Lukaševičs. Diena, 20006, 10. nov.

"Neskatoties uz to, jāpasvītro ritma un metra rotaļa Lukaševiča dzejā, kur, lietojot brīžam nedaudz saraustītu sarunvalodas sintaksi, veidojos spilgts prosodijas profils ar tādiem kā pārsitieniem. Līdzīgi "pārsitieni" ir arī tēlainības līmenī. [..] Tēli visbiežāk tiek ņemti no vistuvākās apkārtnes, tajos var atpazīt Daugavpils vai Rēzeknes ielas,parkus, mājas, lauku dziedus, babas un cjoces (tantes). Autors ar prieku jauc vārdu denotācijas, konotācijas. Viss iegūst izspēlējamas kārts statusu. [..] Tā visu tīri fiziski uztveramo materiālu dzejnieks savieno ne sirreālistiskā, bet drīzāk maģiski reālistiskā monologā ar obligātu ironijas piedevu."

Skulte, Ilva. Kultūras Forums, 2007, 23./30. marts.

Saiknes

Ingrida Tārauda - Māsīca

Pseidonīms

Auvs Tiļne, Sids Borda, Jugita Pakalneite

Izglītība

–1986
Rēzeknes 5. vidusskola
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne

Ļeņingradas Valsts universitāte
Sanktpēterburga
Studējis teorētisko fiziku.

Latvijas Universitāte
Rīga

–1993
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Beidzis Humanitāro fakultāti.

1989–1993
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Daugavpils
Ieguvis latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras vēstures skolotāja kvalifikāciju.

1994–1996
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Daugavpils
Beidzis maģistrantūras programmu.

2003–2008
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Beidzis doktorantūras studijas literatūrzinātnē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

Darbavieta

1990–1992
Daugavpils
Laikraksts "Daugavpils Vēstnesis" reportieris.

1993–1996
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedras asistents.

1996–2008
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedras lektors.

2008 līdz šim
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Kopš 2008. gada Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docents.

Dalība organizācijās

1998 līdz šim
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Apbalvojumi

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta par publikāciju "Ratestis gods".
"Mazais Boņuks": Spilgtākā publikācija presē
2008

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta par darbu "Pajem i apsasiesti zīmys klusūs vokorūs".
Labākā dzeja
2011

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta par darbu "Kotrai tautai ir sovi latgalīši".
Labākā publikācija
2012

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par dzejas krājumu latgaliešu valodā "Bolti burti".
Speciālbalva
2012