Vaclavs Krops

Lomas: rakstnieks

28.06.1885 – 03.01.1929

Dzimšanas laiks/vieta

28.06.1885
Dzimis Vārkavas pagasta Kaļvu ciemā.

Miršanas laiks/vieta

03.01.1929
Krāslava

Personiska informācija

KROPS Vaclavs (1885.28.VI Vārkavas pag. Kaļvu c. - 1929.3.I Krāslavā, turpat apbed.) - rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Pēc vietējās pagastsk. beigšanas māc. Pēterburgā - Sv. Katrīnas proģimn. un garīgajā seminārā. To nepabeidzis, izstājies. Strād. par mājskolotāju Latgalē - Kalupes pag. Arendoles muižā, pēc tam par grāmatvedi Pēterburgā. Šajā laikā bijis brīvklausītājs Pēterburgas univ. Jurid. fak., darbojies latgaliešu nac. atmodas kustībā. 1912 K. bijis viens no laikr. "Jaunas Zinias" organizētājiem un tā pirmais redaktors. 1. pas. kara laikā grāmatvedis Krievijas armijas hidrotehn. daļā. Ljas Rep. laikā miertiesnesis Latgales apgabaltiesā.
Rakstījis stāstus, lugas, public. rakstus. Pirmā publikācija - stāsti "Borins" un "Zimas svātku naktī" laikr. "Dryva" 1909.21.XII. Šie, kā arī laikr. "Dryva" public. stāsti "Vaco nauda" (1910), "Pa tymsu" (1911) u.c. ir vienkāršā, tautas sarunu valodai tuvā izteiksmē sar. pamācoši un audzinoši pastāsti par lasītājam tuvām un labi saprotamām lietām un notikumiem no latgaliešu zemn. dzīves. K. ir pirmās latgaliešu oriģināllugas "Dzeivais myrūņs" autors. Šī luga 1911-14 vairākkārt izrādīta Pēterburgas latgaliešu sarīkojumos, taču palikusi rokrakstā un nav saglabājusies. Lugas centrā kāds pagasta vecākais, kas nodevies uzdzīvei un tāpēc sabiedrībai bija "dzīvs mironis". - Ps.: V. Īgotnis.
L. Latkovskis D. Vaclavs Krops // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999.
I. Salceviča

Nodarbes

Pseidonīms

Īgotnis

Izglītība

mācījiesmācījies Vārkavas pagastskolā

Pēterburgas Svētās Katrīnas ģimnāzija
Sanktpēterburga
Mācījies Sv.Katrīnas proģimnāzijā Pēterburgā.

mācījies seminārāmācījies garīgajā semināra Pēterburgā, nepabeidzis, izstājies

studējisbrīvklausītājs Pēterburgas universitātes Juridiskajā fakultātē

Apglabāts

Krāslava