Pēteris Mežulis

1 bilde

28.08.1883 – 28.06.1941

Pēteris Mežulis (1883–1941) – skolotājs un literāts. Izglītību ieguvis Valkas Skolotāju seminārā Rīgā un Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļā, kā arī skolotāju kursos Tērbatā. Pēc studijām strādājis par skolotāju Latvijā un Krievijā. Vēlāk bijis tautskolu inspektors un neilgu periodu bijis iecelts par Daugavpils pilsetas un apriņķa skolu valdes priekšsēdētāju. Presē rakstījis par izglītības jautājumiem un mācību metodēm. Sarakstījis psiholoģisku apcerējumu "Bērni Poruka darbos" (Valters un Rapa, 1938), kurā no pedagoga viedokļa vērtējis rakstnieka Jāņa Poruka daiļradi, kā arī mācību līdzekli "Klases darba tehnika" (Valters un Rapa, 1938).

Miršanas laiks/vieta

28.06.1941
Miris traģiskā nāvē.

Dzimšanas laiks/vieta

28.08.1883
Trikātas pagasts
Dzimis Trikātas pagasta Starkās mežsaimnieka ģimenē.

Personiska informācija

1910: ieguvis mājskolotāja tiesības vācu valodā un matemātikā. Bijis mājskolotājs Trikātā, skolotājs Siguldā, Palsmanē, Pēterburgā un Strenčos.
1915: 1. pasaules kara laikā strādājis par skolotāju Permas guberņā, Krievijā.
1918: atgriezies Latvijā. Vēlāk apmeklējis skolotāju kursus Tērbatā, strādājis par skolas pārzini Strenčos un skolotāju Rencēnos un Rīgā.
1922: devies uz Vāciju.
1923: strādājis par tautskolu inspektoru Valkā, Rīgā, Tukumā, Jelgavā un Bauskas apriņķī.
1940: īsu periodu iecelts par Daugavpils pilsetas un apriņķa skolu valdes priekšsēdētāju.

Profesionālā darbība

1922: pirmā nozīmīgākā publikācija – raksts "Pieredzējumi Vācijas skolās" žurnālā "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts".
1938: publicējis psiholoģisku apcerējumu "Bērni Poruka darbos" (Valters un Rapa), kur no pedagoga viedokļa, izmantojot jaunākās psiholoģijas atziņas, vērtēti rakstnieka Jāņa Poruka stāstu varoņi, izsekots viņa gara attīstībai bērnībā, konstatētas vairākas kopīgas īpašības rakstniekam un viņa "bālajiem zēniem".
1938: sarakstījis mācību līdzekli "Klases darba tehnika" (Valters un Rapa).

Izglītība

Trikātas draudzes skola
Trikāta
Mācījies Trikātas draudzes skolā.

–1902
Vidzemes skolotāju seminārs
Rīga
Mācījies Valkas Skolotāju seminārā Rīgā.

–1931
Latvijas Universitāte
Rīga
Studējis Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļā.

mācījiesapmeklējis skolotāju kursus Tērbatā

1910
mācījiesieguvis mākskolotāja tiesības vācu val. un matemātikā

Darbavieta

1902–1903
Trikāta
Mājskolotājs Trikātā.

1903–1906
Siguldas draudzes skola
Sigulda
Siguldas draudzes skolas skolotājs.

1906–1908
Palsmanes draudzes skola
Palsmane
Palsmanes draudzes skolas skolotājs.

1908–1910
Sanktpēterburga
Pēterpils Pētera baznīcas audzināšanas iestādes skolotājs.

1910–1914
Strenču proģimnāzija
Strenči
Strenču proģimnāzijas pārzinis.

1914–1915
Strenči
Strenču augstākās tautskolas skolotājs.

1915–1918
Perma
Skolotājs Turjinskas kalnu skolā.

1918
Strenči
Strenču vidusskolas pārzinis.

1919–1923
Rīgas pilsētas 20. pamatskola
Slāvu iela 2, Rīga
Rīgas pilsētas 20. pamatskolas skolotājs.

1923–1926
Valkas apriņķis
Valkas apriņķa pamatskolu inspektors.

1926
Rīga
Rīgas apriņķa 1. iecirkņa tautskolu inspektors.

1928
Tukums
Tukuma apriņķa pamatskolu inspektors.

1933
Jelgava
Jelgavas apriņķa tautskolu inspektors.

1938–1940
Latvijas Aizsargu organizācija
Rīga

1938–1940
Daugavpils
Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa tautskolu inspektors.

07.10.1938
Daugavpils
Daugavpils 18. aizsargu pulka Kulturālās nozares vadītājs.

Apglabāts

1941
Trikātas kapi
Apbedīts Trikātas kapos.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1928. gada 14. novembra lēmumu.
IV šķira
1928