Miķelis Gailis

09.1749 – 20.10.1827

Skultē dzimis latvietis, kas izcēlies ar īpašu vēlmi mācīties. Īpaši esot iecienījis Svēto rakstu lasīšanu, par ko tēvs viņu mēdzis sodīt. Bijis kalps lauku saimniecībā. Iemācījies lasīt un rakstīt gan vāciski, gan latviski.

Dzimšanas laiks/vieta

09.1749
Skultes pagasts

Miršanas laiks/vieta

20.10.1827
Skultes pagasts

Personiska informācija

GAILIS Miķelis (1749 IX Skultē - 1827.20.X Skultē) - tulkotājs.
Dz. dzimtļaužu ģim. Autodidakts. Bijis kalps, apguvis vācu valodu. Nokārtojis skolotāja eksāmenu, strād. par skolotāju un ķesteri Skultes un Matīšu draudzē (1782-1810). Tulk. garīgas dziesmas. Viens no pirmajiem latv. autoriem, kam izd. grāmata. G. pārstrād. F. B. Blaufusa no vācu val. tulkoto ticības mācību "Dr. Mārtin Luterus mācības, visiem par labu, kas Kristu pareizi grib uzņemt.." (1793) ievads "Mīļais Lasītājs!", domājams ir G. sarakstīts.
Z. Frīde

Profesionālā darbība

Vispārējs raksturojumsNo 1782. gada
līdz 1810. gadam darbojies kā skolotājs Skultē. Bijis Matīšu un Skultes baznīcu
ķesteris jeb priekšdziedātājs. Bijis veikls mehānikas darbos. Būdams
autodidakts, apguvis pulksteņu un klavieru labošanu, uzbūvējis mazas ērģeles.
Pirmais latviešu mūziķis, kas vācbaltiešu avotos minēts kā profesionālis.
Pateicoties tādu piētiski noskaņotu mācītāju kā Bernharda Blaufūsa (Friedrich Bernhard Blaufuß) gādībai, izdota Miķeļa Gaiļa grāmata "Dr. Mahrtin Lutherus Māhcibas, wissiem par labbu" (1793).

Darbi Dr. Mahrtin Lutherus Māhcibas, wissiem par labbu, kas Kristu pareisi gribb uzņemt, un Deevam par Slavu Driķķetôs Rakstôs eespestas. Riga, 1793. Eine Erweiterung der Blaufussschen Uebersetzung eines Passionssermons Luthers. (Aiz pirmā ievadraksta, ks ietverts grāmatā, Sk. S. (t.i., Skultes skolā), tai 12. Jan. 1793. M. G.

BibliogrāfijaRecke, Johann Friedrich, Napiersky, Carl Eduard. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Bd IV, Mittau, 1829, Bd 2, S. 8.
Čakars, Oto, Grigulis, Arvīds, Losberga, Milda. Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80. gadiem. Rīga: Zvaigzne, 1987, 113. lpp.Informāciju sagatavojusi Ilze Šarkovska-Liepiņa

Papildu vārdi

Mikkel Gail

Dzīvesvieta

Matīši

Izglītība

citi izglītības veidiautodidakts, bijis kalps, apguvis vācu valodu

citi izglītības veidinokārtojis skolotāja eksāmenu

Darbavieta

Skulte