Laima Slava

1 bilde

Laima Slava (1947) – mākslas zinātniece, vizuālo mākslu
žurnāla "Studija" un izdevniecības
"Neputns" galvenā redaktore.

Dzimšanas laiks/vieta

1947

Darbavieta

Neputns
Izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore

Apbalvojumi

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par profesionāli augstvērtīgu ieguldījumu mākslas zinātnes popularizēšanā.
2007

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts mākslas zinātniecei, izdevniecības "Neputns" dibinātājai un galvenajai redaktorei Laimai Slavai par ilggadēju profesionālu un radošu darbību, sniedzot neatsveramu ieguldījumu Latvijas grāmatniecībā, mākslas
2022