Jūlijs Vecozols

2 bildes

12.02.1884 – 15.03.1945

Jūlijs Vecozols (1884–1945) – rakstnieks, publicists, literatūrkritiķis, tulkotājs un žurnālists. Literāro darbību sācis 1905. gadā, kā arī iesaistījies revolucionārā kustībā, kuras dēļ līdz 1921. gadam atradies emigrācijā Vācijā, Šveicē, Liebritānijā, Francijā, Itālijā un Amerikas Savienotajās valstīs. Rakstījis romānus, stāstus, tēlojumus un lugas. Daiļradē pievērsies hernhūtisma, dievturības ideju un modernā cilvēka uzskatu attiecību saskarsmei. Sarakstījis stāstu krājumus vācu valodā Auf dem weissen Stern (1912), "Dzīves krustceļos" (1936), romānus "Lai nāk tava valstība" (sarakstīts 1917, grāmata 1922), "Dzidra" (1927), "Dansingu tvanā"(1936), literatūras eseju krājumu "Atspīdes"(1944). Vācu un franču valodā publicējis rakstus par Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa u. c. latviešu rakstnieku darbiem, par latviešu literatūras un folkloras jautājumiem. Latviešu periodiskajos izdevumos rakstījis par latviešu literatūru. Tulkojis no angļu, franču un vācu valodas.

Dzimšanas laiks/vieta

12.02.1884
Nītaure
"Lakšu Klincenieki".

Miršanas laiks/vieta

15.03.1945
Jēna
Miris no asins saindēšanās.

Personiska informācija

Dzimis rentnieka, hernhūtieša ģimenē.
1904: pievērsies revolucionārai kustībai.
1905–1921: emigrācija Cīrihē, Šveicē. Dzīvojis arī
Francijā, Itālijā, Anglijā, bijis valodas skolotājs, bankas ierēdnis. Divus gadus dzīvojis Amerikā. Strādājis par korespondentu itāļu, angļu, zviedru
laikrakstos.

Profesionālā darbība

Ap 1900: pirmie literārie mēģinājumi. Rakstījis lugas,
iesniedzis teātriem, bet tās nav pieņemtas.
1905: pirmā publikācija – Frīdriha Nīčes
dzejoļa "Sveicinājums" atdzejojums laikraksta "Apskats" pielikumā.
1934: viens no grāmatas
"Teātra vēsture" līdzautoriem.
Vairāki darbi palikuši
manuskriptā.
Daiļradē pievērsies hernhūtisma, dievturības ideju un modernā cilvēka uzskatu attiecību saskarsmei.
Vācu un franču valodā publicējis rakstus par Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa u. c. latviešu
rakstnieku darbiem, par latviešu literatūras un folkloras jautājumiem. Latviešu periodiskajos
izdevumos rakstījis par latviešu literatūru.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No angļu valodas
1941: Džims Felāns "Zaļais vulkāns".
1941: Ričards Oldingtons "Tīrās debesis".
No franču valodas
Tulkojis lugas latviešu teātriem.
1926: Alfonsa Dodē romāna "Sapfo" dramatizējums (teātrī).
1924: Alfonss Dodē "Vēstules no manām
dzirnavām".
1924: Žana
Rišpēna "Dons Kihots" (teātrī).
No vācu valodas
1942: Volfs Meiers-Kristians "Angļu-žīdu apvienība : kapitālistiskās pasaules kundzības izcelsme un darbība".
Uz franču un vācu valodu
1928: R.
Blaumaņa "No saldenās pudeles" (teārī Briselē). Vācu un franču
valodā tulkojis Raiņa dzeju, savus u. c. autoru darbus.

Saiknes

Dora Švīkule - Dzīvesbiedre

Pseidonīms

Baltimārs

Dzīvesvieta

Mores pagasts
"Vecviļas".

Francija

Itālija

Lielbritānija

Amerikas Savienotās Valstis

1886–1889
Mores pagasts
"Krieviņi".

1921–1923
Rīga

1932–1944
Rīga

Izglītība

Nītaures draudzes skola
Nītaure

Rīgas Vācu amatnieku biedrības skola
Rīga

studējisfilozofiju, literatūru, valodas Cīrihē

Sorbonnas Universitāte
Parīze
Studējis franču literatūras zinātni.

Parīze
Mākslas vēsture Parīzes mākslas akadēmijā.

Monpeljē Universitāte
Rue Auguste Broussonnet 163, Montpellier
Studējis franču literatūras vēsturi, folkloru, salīdzinošo filoloģiju.

Bernes Universitāte
Hochschulstrasse 6, Bern
Studējis valsts zinātni un tautsaimniecību.

1892
Mores pagastskola
More [uo]

1923–1932
Monpeljē Universitāte
Rue Auguste Broussonnet 163, Montpellier
Studējis literatūru.

Darbavieta

Rīga
Strādājis kantorī un mācījis privātskolniekus.

Jaunais Rīgas latviešu teātris (1902–1905)
Lāčplēša iela 25, Rīga

Rīgas 1. pilsētas teātris
Aspazijas bulvāris 3, Rīga

1910
Amerikas Savienotās Valstis
Piedalījies Amerikas latviešu sociālistiskās strādnieku federācijas darbā, rediģējis tās laikrakstu "Proletariets".

1914–1917
Cīrihe
Cīrihes laikraksta "Volksrecht" teātra un literatūras kritiķis.

1917
Berne
Krievijas telegrāfa aģentūras vadītājs.

1923
Laikraksts ''Par Labāku Dzīvi''
Rīga
Redakcijas kolēģijas loceklis.

1932–1944
Rīga
Strādājis par ierēdni Zemes bankā, tulkojis lugas Rīgas teātriem.

Dalība organizācijās

Parīze
Parīzes latviešu biedrības priekšnieks.

Šveice
Šveices rakstnieku biedrības biedrs.

Emigrē

1905–1907
Cīrihe

09.1905
Berlīne

1944
Vācija