Jānis Zanders

2 bildes

08.07.1911 – 26.07.1983

Dzimšanas laiks/vieta

08.07.1911
Rīga

Miršanas laiks/vieta

26.07.1983
Lunda

Personiska informācija

ZANDERS Jānis (1911.8.VII Rīgā - 1983.26.VII Lundā, Zviedrijā, apbed. Lundas Ziemeļu kapos) - literatūrzinātnieks, tulkotājs.
Beidzis Rīgas skolotāju inst. (1930). Strād. par dziedāšanas skolotāju un ērģelnieku Rūjienas draudzes sk. (1930-36). Stud. LU baltu filoloģiju (1932-39). 1944 emigr. uz Zviedriju. Strād. par ierēdni Lundā. Latv. luterāņu draudžu ērģelnieks Zviedrijā.
Pirmā nozīm. publikācija - eseja "Ticība garam" Jelgavas un Rīgas skolotāju inst. absolventu b-bu "Rakstu krājumā" 1932 (6. nr.). Sar. monogr. par R. Tagori (1935) un F. Nīči (1936, kopā ar A. Daugi). Kopā ar Z. Mauriņu sar. dziesmuspēli skolēnu t-rim "Lidotājs Pavasaris" (1935). Ljas un trimdas periodikā, izlasēs un rakstu krājumos public. Z. recenz., apc. un esejas par Z. Mauriņu, A. Grīnu, K. Skalbi, Andreju Eglīti, L. Bērziņu, Raini, E. Zicānu, J. A. Jansonu. Z. tulk. no angļu, vācu, zviedru un norvēģu valodas. Nozīm. tulkojumi: Č. Morgana "Avots" (1939), Dž. Steinbeka "Mēness norietējis" (1949), K. Hamsuna "Pāns" (1952), V. Mūberga tetraloģiju "Emigranti" (1-2, 1954-56).
L. Pijols I. [Ievads J. Zandera publikācijai "Raiņa Jāzeps starp Hamletu un Faustu"] // Karogs, 1990, 11.
J. Andersons

Profesionālā darbība

1932: pirmā publikācija – eseja "Ticība garam", kas iespiesta Jelgavas un Rīgas skolotāju institūta abiturientu biedrības "Rakstu krājumā" (Nr. 6)..

Izglītība

1919–1925
Rīgas pilsētas 16. pamatskola
Rīga

1925–1930
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga
Beidzis mācības.

1932–1940
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija."[..] otrajā Rūjienas gadā iestājos universitātē studēt baltu filoloģiju – literatūras nozari. Studijas sāku strauji un ar lielām cerībām, taču īsti sekmīgas tās nebija. Pirmkārt, manas intereses bija pārāk sazarojušas, bet dienai vēl vienmēr bija tikai 24 stundas. Bez tam bija arī kādi iekšķīgi motīvi. Es diezgan agri nojautu, ka tīri zinātniskā darbā nespēšu rast savu dzīves formu. Tāpēc pēc pirmajiem gadiem, kad biju nolicis priekšmetus, kas mani patiesi interesēja, studiju gaita kļuva gausāka, un, kad pienāca nemierīgie politisko apvērsumu laiki, studijas vēl vienmēr nebiju nobeidzis."Jānis Zanders. Trimdas rakstnieki. 3. sējums. Kemptene: Viļa Štāla apgāds, 1947, 196. lpp.

Darbavieta

1930–1936
Rūjienas draudzes skola
Rūjiena
Skolotājs"Man allaž paticis domāt par Rūjienu kā par mūsu Ziemeļlatvijas Florenci, kādu vārdu tai devusi Z. Mauriņa, pirmā kārtā domādama par Rūjienas daudzajiem skaistajiem pieminekļiem (viens pats K. Zemdega bija veidojis trīs). Taču manā izjūtā Rūjienā pavadītajiem gadiem bija patiesi kāda atbalss no renesanses dzīves izjūtas – te bija vitalitāte, daudzveidība, daudzkrāsainība, pat dēkainības netrūka. Rūjienas dzīvē piedalījos ar darbu skolā un ar diriģenta zizli. Vadīju dažādus – gan lielus, gan mazus korus, kas sasniedza zināmu kvalitāti, un tā vecajā Rūjienas dievnamā varēja jo bieži atskanēt Hendeļa un Bacha garīgā mūzika."Zanders, Jānis. Trimdas rakstnieki. 3. sējums. Kemptene: Viļa Štāla apgāds, 1947, 195. lpp.

Ceļojums

1933
Polija
"Pirmo reizi 1933. gada kopā ar pieciem citiem draudzes skolas skolotājiem automašīnā izbraucām lielu maršrutu: Poliju, Čehiju, Austriju, Itāliju un Vāciju. Lai ceļojums neiznāktu pārāk dārgs, tad naktis negulējām viesnīcās, bet kur nu kuru reizi – poļu un čehu labības laukos, kur mūs modināja agrīnie ražas vācēji, – Alpu ezeru krastos, Itālijas vīna dārzos, jā – reiz pat Vīnē uz ielas. Izpeldējāmies visu šo zemju ūdeņos, izstaigājām mākslas krātuves un vēsturiski ievērojamas vietas un katedrāles. Brauciena temps bija tik straujš, uzņemamās vielas tik daudz, pasaule, kas skrēja garām tik brāzmaini, – tik jauna un skaista, ka šis ceļojums noglabāts manās atmiņu krātuvēs pie visdārgākajām mantām."Jānis Zanders. Trimdas rakstnieki. 3. sējums. Kemptene: Viļa Štāla apgāds, 1947, 197.–198. lpp.

1934
Vīne
"Nākošajā gadā ceļoju kopā ar Zentu Mauriņu un viņas māsu Helgu, šoreiz ceļojuma mērķis bija norobežots: iepazīties ar Vīni un – ja izdotos – kaut kur pie Šveices robežas satikties ar R. Rolānu. Satikšanās izjuka gluži fatālā kārtā – Rolāna vēstule pārpratuma dēļ nogulēja velti Vīnes pastā. Taču Vīnes iespaidi bija spēcīgi. Vīnē pašreiz notika tradicionālās mūzikas nedēļas ar pirmšķirīgiem operu cikliem un koncertiem. Paklausījāmies literatūras lekcijas arī Vīnes universitātē. Savu 23. dzimšanas dienu pavadīju kopā ar brīnišķajām ceļa biedrēm Kicbihelā, uz Melnā ezera, kurā spoguļojās varenais Mežonīgais ķeizars un kura auga izšķērdīgi ūdens rozes."Jānis Zanders. Trimdas rakstnieki. 3. sējums. Kemptene: Viļa Štāla apgāds, 1947, 198. lpp.

1935
Londona
"Trešais ceļojums mani noveda Londonā, lai redzētu, kas ir pasaules pilsēta. Pilsētas varenība mani nomāca, pārāk nenozīmīgs kļūst atsevišķais cilvēks šai cilvēku jūrā. Tikai atgriezies Latvijas mežu klusumā, sāku atkal saprast, ka cilvēks nav tikai skudra, bet ka cilvēks ir kosms par sevi."Jānis Zanders. Trimdas rakstnieki. 3. sējums. Kemptene: Viļa Štāla apgāds, 1947, 198. lpp.

Apglabāts