Jānis Martinsons

Jānis Martinsons (1912–?) – skolotājs un jurists. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk izceļoja uz Austrāliju. Sarakstījis grāmatas "Gudrības ceļš. Dzīves mācība" (5 d., 1960–1964), "Vecās Derības mācība nav pieņemama kristiešiem" (1965), "Indivīdu brīvība un valsts" (1967), "A project of state reform" ("Valsts reformas projekts", 5 d., 1981–1991). Sastādījis grāmatu "Kristus baušļi" (1965, angļu valodā 1968, vācu valodā 1970), tautasdziesmu izlasi "Gudrība latviešu tautas dziesmās" (1968; angļu valodā1977, 1984). Izdevis dzīvesstāsts "Meklētāja ceļš" (1995) un dienasgrāmatas par laikposmu no 1966. līdz 1996. gadam "Pa domu tekām" (1996).

Dzimšanas laiks/vieta

07.07.1912
Madona
Dzimis Madona apriņķī.

Personiska informācija

1944: devās bēgļu gaitās uz Vāciju; vēlāk izceļoja uz Austrāliju.

Profesionālā darbība

Ar referātiem uzstājies Sidnejas latviešu biedrības literārajos vakaros.

Izglītība

–1931
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga
Beidzis mācības.

Sidnejas universitāte
Sidneja
Studējis filozofiju.

1931–1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika un tieslietas.

Darbavieta

Rīga
Strādāja par skolotāju.

Sidneja
Sidnejas latviešu grāmatnīcas "Gredzens" pārzinis.

1942–1944
Jelgava
Tiesamata kandidāts Jelgavas apgabaltiesā.

1945–1949
Karlsrūe latviešu pamatskola
Karlsrūe
Skolotājs.

1945–1949
Karlsrūe Latviešu ģimnāzija
Karlsrūe
Skolotājs.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.