Jana Vērdiņa

1 bilde
Lomas: tulkotāja

Jana Vērdiņa (1976) – tulkotāja. No vācu valodas atdzejojusi dadaistu dzejas izlasi "Annai Blūmai" (1997, Klāva Elsberga prēmija). Sastādījusi dzejoļu krājumus "Pedvāles burtnīca" (1-4, 1999-2002). Pētījusi dadaistu daiļradi, rakstījusi par Jāni Steiku un modernismu. 2023. gadā saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu par Paula Cēlana krājuma "Melnās pārslas" atdzejojumu no vācu valodas. 

Dzimšanas laiks/vieta

27.04.1976
Ventspils

Profesionālā darbība

1992: pirmā publikācija – tēlojums "Tu saki: nav" laikrakstā "Talsu Vēstis" (25. aprīlī).
1999–2002: sastādījusi dzejoļu krājumus "Pedvāles burtnīca" (1-4).
Pētījusi dadaistu daiļradi, rakstījusi par J. Steiku un modernismu.

Tulkojumi no vācu valodas

1997: dadaistu dzejas izlase "Annai Blūmai" (Enigma).
2014: Nele Noihausa. "Sniegbaltītei jāmirst" (Zvaigzne ABC).
2016: Korina Bomane. "Taureņu sala" (Zvaigzne ABC).

2022: Pauls Cēlans. "Melnās pārslas" (Neputns).

Nodarbes

Papildu vārdi

Jana Rudzīte

Izglītība

1983–1994
Talsu 2. vidusskola
Talsi

1994–2000
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīga

2000–2006
Latvijas Universitāte
Rīga
Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē "Dadaisms un tā interpretācijas konteksti" (2006).

Darbavieta

1993–1994
Laikraksts "Talsu Vēstis"
Talsi
Līdzstrādniece

1996
Laikraksts "Izglītība un Kultūra"
Rīga
Līdzstrādniece

1998
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Rīga
Preses sekretāre un nozaru kuratore

2001
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
Līdzstrādniece

Apbalvojumi

Klāva Elsberga prēmija
Prēmija piešķirta par vācu dadaistu dzejas izlasi "Annai Blūmai".
1997

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par Paula Cēlana krājuma "Melnās pārslas" atdzejojumu no vācu valodas.
Labākais atdzejojums latviešu valodā
2023