Fridrihs Veinbergs

2 bildes

24.01.1844 – 24.05.1924

Fridrihs Veinbergs (arī Fricis Veinbergs; 1844–1924) – politisks darbinieks, žurnālists un advokāts. Aktīvi darbojies Rīgas Latviešu biedrībā un viens jaunlatviešu kustības aktīviem darbiniekiem. Līdzdarbojās un vadīja vairākus latviešu laikrakstus. Āronu Matīss sarakstījis monogrāfiju "Fridrichs Veinbergs savā mūža darbā un savās idejās" (1932).

Dzimšanas laiks/vieta

24.01.1844
Dzimis Dobeles apriņķī Lielsvētes muižā.

Miršanas laiks/vieta

24.05.1924
Rīga

Personiska informācija

Dzimis skolotāja ģimenē.

Sieva Alīde Vilhelmīne Veinberga (dzimusi Hirtovski; 1876–1958), meita Elizabete Veinberga, studenšu korporācija "Imeria" dibinātāja. 

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ UN ŽURNĀLISTA DARBĪBA

1869: pirmās publikācijas – raksti "Svētā Pētera krēsls" laikraksts "Baltijas Vēstnesis" 4.–8. janvārī un "Lasīšanas grāmatu krātuves" 8. janvārī.

Sarakstījis daudzus ievadrakstus un rakstus par izglītības, zemnieku lietām, lauksaimniecību, brošūru "Iz latviešu-leišu vēstures" (1885). 

Tulkojis Bjernstjerna Bjernsona, Valtera Skota un citu rakstnieku darbus.

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcēs (1901–1903) referējis par dramatisko literatūru, rakstījis presē par Rūdolfa Blaumaņa un Andrieva Niedras lugām.

Vairāk par Fridrihu einbergu skat. Ginta Apala šķirklī: Frīdrihs Veinbergs - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

Saiknes

Ingeborga Elizabete Veinberga - Meita

Pseidonīms

Fr. W-gs.

Izglītība

Svēte
Mācījies mājas pie tēva.

1855
mācījiesJelgavas apriņķa skolā

1855
Jelgavas reālskola
Jelgava
Mācījies Jelgavas apriņķa skolā.

1856–1961
mācījiesJelgavas ģimnāzijā

1856–1861
Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija
Jelgava

1866
studējistieslietas Pēterburgas universitātē

1866–1869
Maskavas Universitāte
Maskava
Studējis tieslietas.

1866
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Studēja tieslietas.

Darbavieta

Aizpute
Mājskolotājs barona Simolina ģimenē.

Jelgava
Strādāja Kurzemes guberņas valdē un tiesā.

 Izdevis laikrakstu "Baltische Zeitung" (1873–1875).

Rīgas Latviešu Avīze
Rīga
Redaktors.

1869
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Ārzemju un iekšzemju ziņu un ievadrakstu nodaļas vadītājs

05.1869
Rīga
Kopš: 1869 dzīvoja Rīgā; Ierēdnis un advokāts Rīgā.

1876
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Ārzemju un iekšzemju ziņu un ievadrakstu nodaļas vadītājs

1877–1880
Laikraksts "Rīgas Lapa" (1877–1880)
Rīga
Laikraksta faktiskais redaktors.

1880–1887
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Ārzemju un iekšzemju ziņu un ievadrakstu nodaļas vadītājs

1887–1889
Vidzemes guberņas valdes sekretārs.

01.01.1900–06.03.1902
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Laikraksta redaktors kopā ar Nikolaju Puriņu.

1902–1915
Rīgas Avīze
Rīga
Izdeva un rediģēja šo laikrakstu. 

Dalība organizācijās

Rīgas Latviešu biedrība
Rīga
Priekšnieks (1871–1872), Teātra komisijas priekšnieks, Zinību komisijas loceklis, ilgu laiku biedrības idejiskais vadītājs.

Studentu korporācija "Lettonia"

Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"

Rīga
Dibināja Rīgas Namīpašnieku biedrību; bija tās priekšsēdētājs (1903–1914) un goda biedrs (1914–1924). 

Apglabāts

Rīga
Apbedīts Lielajos Meža kapos.