Andrejs Misiņš

1 bilde

05.12.1868 – 27.11.1894

Andrejs Misiņš (1868–1894) – skolotājs, ērģelnieks, korvadonis, tulkotājs. Mācījies Tirzas pagastskolā un draudzes skolā, tad Vecpiebalgas draudzes skolā. Vienu gadu apmeklējis Vidzemes Skolotāju semināru, bet 1887. gadā iestājies Baltijas Skolotāju seminārā Kuldīgā, ko beidzis 1891. gadā. Semināra gados īpašu uzmanību veltījis mūzikai, bieži ar biedriem apceļojis Kurzemi, rīkojot koncertus un uzstājoties kā kordiriģents. Strādājis par palīgskolotāju Alsviķu pagastskolas Strautiņos, skolotāju Rīgā, Pētera privātskolā (proģimnāzijā) un Velēnas draudzes skolā. Vadījis Velēnas pagasta vietējās dziedāšanas biedrības kori, kas viņa darbības laikā sasniedzis vēl nebijušu uzplaukumu. Brāļa Jāņa Misiņa rosināts, tulkojis no vācu valodas stāstus un romānus, tai skaitā arī K. Berkova (E. Š. fon Volfersdorfas) romānu "Gustava Vaza dēli" (1908).

Dzimšanas laiks/vieta

05.12.1868
"Krāces", Tirzas pagasts
Dzimis Tirzas pagasta Krācēs (1868. gada 23. novembrī pēc vecā stila). 

Miršanas laiks/vieta

27.11.1894
Velēna
Miris no tuberkulozes 1894. gada 15. novembrī (pēc vecā stila). 

Personiska informācija

Dzimis lauksaimnieku ģimenē. 

Brālis – latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš.

Profesionālā darbība

CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

Brāļa Jāņa Misiņa rosināts, tulkojis stāstus un romānus no vācu valodas. Pēc brāļa nāves četrus no Andreja Misiņa tulkojumiem J. Misiņš Lejasciemā izdevis atsevišķās grāmatās. 

1894: J. O. Hansens, "Nakts ārprātīgo namā" (Lejasciems: J. Misiņš)

1896: Sofija fon der Horsta, "Mīlestība un kārdināšana" (Lejasciems: J. Misiņš)

1896: H. Rozentāls-Bonins, "Zalamankas students un zīlniece" (Lejasciems: J. Misiņš)

1896: Gerhards Valters, "Kapa akmins" (Lejasciems: J. Misiņš)

1908: Kārlis Berkovs (E. Š. fon Volfersdorfa), romāns "Gustava Vaza dēli" (I–III) ("Rīgas Avīze")

1928: Karls Bleibtreu, "Kā dziesmā dzied" (Jelgava: H. Alunāna apgāds)

Citātu galerija

"Literatūrā A. Misiņš savam vārdam kaut cik manāmāku vietu nav paspējis iekarot: jau 26 gadu vecumā viņš ar diloni miris. [..] Īsākus prozas darbus no vācu valodas A. Misiņš tulkojis jau seminārista gados. [..] Cik un ko latviešu literatūrai A. Misiņš būtu varējis dot, ilgāk dzīvodams, protams, grūti sacīt. Visticamāk, ka viņš nebūtu kļuvis ne par rakstnieku, ne tulkotāju, bet drīzāk gan par Jāņa Misiņa tuvu palīgu viņa lielajā grāmatnieka darbā." 

Valdemārs Ancītis. Krāces Andreju pieminot. Literatūra un Māksla, Nr. 51 (21.12.1968), 7. lpp.

"Neguvis sistemātisku skolas izglītību, J. Misiņš cenšas, lai to dabūtu vismaz viņa jaunākais brālis Andrejs (Andrievs) Misiņš. [..] J. Misiņa pūles brāļa labā diemžēl attaisnojas tikai daļēji. A. Misiņš, pabeidzis skolotāju semināru, dažus gadus nostrādā par skolotāju dzimtajā pusē, bet jau 1894. gadā, diloņa pieveikts, mirst. Atkal viena Atraitnes dēla liktenis. Brāļa pāragrā nāve ir smags trieciens. Lai saglabātu viņa piemiņu, J. Misiņš 1894. un 1896. gadā četrās grāmatiņās savā apgādā laiž klajā Andreja Misiņa tulkotus stāstiņus."

Ojārs Zanders. Tilti ved pāri krācēm. Skolotāju Avīze, Nr. 12 (24.03.1982) 

Saiknes

Anna Misiņa - Svaine
Jānis Misiņš - Brālis

Pseidonīms

Krāces Andrejs

Papildu vārdi

Andrievs

Izglītība

Tirzas pagastskola
Tirza
Mācījies Tirzas pagastskolā un draudzes skolā.

Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā.

1886–1887
Vidzemes skolotāju seminārs
Rīgas iela 64, Valka
Vienu gadu apmeklējis Vidzemes Skolotāju semināru.

1887–1891
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
1887. gadā iestājies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā un 1891. gadā to absolvējis. 

Ceļojums

1887–1891
Kurzeme
Semināra gados īpašu uzmanību veltījis mūzikai, bieži ar biedriem apceļojis Kurzemi, rīkojot koncertus un uzstājoties kā kordiriģents. 

Darbavieta

1891–1892
Alsviķi
No 1891. līdz 1892. gadam palīgskolotājs Alsviķu pagastskolas Strautiņos (toreiz Ķemeri).

1892–1893
Rīga
Skolotājs Rīgā, Pētera privātskolā (proģimnāzijā).

1893–1894
Velēnas draudzes skola
Draudzesskola
Velēnas draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks, vadījis vietējās dziedāšanas biedrības kori, kas viņa darbības laikā sasniedzis vēl nebijušu uzplaukumu. 

Apglabāts

Tirza
Apglabāts Tirzas kapos.